Diabetesmedicin kan minska alkoholism

Ett läkemedel som används mot diabetes och fetma skulle även kunna hjälpa alkoholberoende. Det visar en djurstudie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Nu planeras för en studie på människor. 

Forskare vid Göteborgs universitet har upptäckt att hormonet GLP-1 skulle kunna användas vid behandling av alkoholberoende. Ett läkemedel som liknar hormonet används vid behandling av diabetes och fetma idag.

Vid alkoholintag frisätts dopamin i hjärnans belöningscentrum och ger ofta eurofi-känsla. Men vid studier på möss och råttor har forskarna i Göteborg kunnat visa att de försöksdjur som gavs det GLP-1-liknande ämnet fick ingen ökning av dopamin och drack mindre alkohol.

Forskaren Elisabet Jerlhag. Foto: Staffan Holm
Forskaren Elisabet Jerlhag. Foto: Staffan Holm

Råttor som framavlats för att dricka mycket alkohol förlorade motivation att dricka. Dessutom förhindrade läkemedlet återfall bland dem.

Hos råttor som druckit mycket alkohol under flera månader och därefter fått det GLP-1 liknande ämnet vid ett tillfälle minskar alkoholintaget med 30 procent. Om de fått läkemedlet vid flera tillfällen minskar alkoholintaget med cirka 40 procent, säger Elisabet Jerlhag, forskare vid Sahlgrenska akademin, i en kommentar.

Hetsätning och alkoholberoende verkar regleras av liknande mekanismer. Vid måltider så frisätts hormonet från tarmarna och gör att vi känner oss mätta. Och det frisätts även i hjärnan och minskar aptiten.

– Resultaten i studien tyder på att hormonet GLP-1 är en viktig del även för utveckling av alkoholberoende och att läkemedel som liknar GLP-1 skulle kunna användas för behandling av alkoholberoende hos människor. Detta bör nu studeras vidare, säger Elisabet Jerlhag.

07-vinglas2_minimi19.jpgI Sverige beräknas fem procent av vuxna befolkningen vara alkoholberoende och ännu fler ha en riskfullt drickande. Cirka 15 procent dricker mer än riskgränsen 14 standardglas per vecka för män och nio standardglas per vecka för kvinnor.

• Fotnot: Studien The glucagon-like peptide 1 receptor agonist liraglutide attenuates the reinforcing properties of alcohol in rodents” har publicerats i tidskriften Addict Biology.

Annonser