Nytt alkoholpiller utan subvention

Ett nytt piller mot alkoholberoende – Selincro – har börjat lanseras i Sverige, men utan förmånsrabatt. Företaget uppger att det är komplicerat att få läkemedlet subventionerat.

Medicinen fick godkänt av europeiska läkemedelsmyndigheten för över ett år sedan. För vuxna patienter som vill minska sitt drickande uppges den ha märkbar effekt efter ett halvt år, men kan ge ”betydande förbättringar” redan efter en månad. Behandlingen ska bara ske i kombination med psykosocialt stöd.

Alkoholmedicinen Selincro
Nytt läkemedel mot alkoholberoende lanseras

Det är danska läkemedelsbolaget Lundbeck som lanserat Selincro (aktiv subsans är nalmefen). Först i andra EU-länder, men säljstarten har dragit ut på tiden i Sverige. Det är ännu osäkert om medicinen kommer omfattas av förmånsrabatt.

– Vår avsikt är att ansöka om subvention. Men det har blivit allt mer komplicerat och är en lång process att få ett läkemedel subventionerat, så vi beslutade att gå ut lite bredare med marknadsföringen även innan eventuell subvention, säger företagets svenske vd Björn Velin till Läkemedelsvärlden.

För 14 tabletter med 18 milligram varierar priset idag mellan 475 och 532 kronor i tre apotekskedjor.

Europa har högst alkoholkonsumtion i världen. Men trots att flera experter förespråkar läkemedelsanvändning vid alkoholproblem, så är det länge sedan andra mediciner introducerades (ex Campral och Reviva) och har inte haft så stort genomslag här. De flesta med alkoholproblem upptäcks inte alls av vården eller har mest erbjudits Antabus och tolvstegsbehandling.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser