Metadon kan ha orsakat flera dödsfall

UMEÅ Tio unga missbrukare har sedan i november avlidit i Umeå i överdoser. Misstankar finns att flera av dödsfallen kan bero på att opiatläkemedlet metadon läckt ut.

För sju av dödsfallen kan en kombination av metadon och lugnande medel vara orsaken.

Sedan kommunens öppenvård slog larm i media så har landstingsrådet Levi Bergström (s) begärt en utredning av det metadonprogram som finns på universitetssjukhuset i Umeå. Där ges sedan fyra år läkemedelsassisterad behandling för opiatmissbrukare, antingen med metadon eller subutex.

Man har dock inga indikationer på bristande rutiner eller att någon i programmet skulle ha avlidit. Däremot kan inte uteslutas att det, trots ett strikt regelverk, kan ha läckt ut till bekanta till dessa. Metadon utdelas vanligen på mottagningen, men på helgerna får en del patienter förtroendet att själva sköta medicineringen, enligt beroendepsykiatrin.

– Nu ska vi gå vidare och gå ordentligt till botten med det här, säger landstingsrådet till SVT Västerbottensnytt.

Preliminära obduktioner av dödsfallen visar på spår av metadon, men dödsorsaker är inte fastställda. Rättsmedicinalverket ska nu göra mer noggranna undersökningar.

– En epidemi av dödsfall bland missbrukare orsakad av metadon från landstinget är inte smickrande. Jag hoppas verkligen att man tar tag i den här frågan nu, säger Britt-Marie Lövgren (fp), ordförande för stadens socialnämnd
till Västerbottensnytt.

Etiketter:

Annonser