Systemtapp av sprit och skattemiljoner

HELSINGBORG Systembolagets spritförsäljning minskade 17 procent under 2002-2011 och innebar skattebortfall på över 800 miljoner, enligt riksdagens utredningstjänst. Riksdagsman Per Åsling (C) begär nu att regeringen utreder storskalig alkoholsmuggling och dess konsekvenser.

Hur mycket som gått till kriminella nätverk som smugglar sprit och hur stor den oregistrerade konsumtionen vet vi inte säkert.
– Regeringen måste nu utreda den storskaliga alkoholsmugglingen och dess effekter på svensk alkoholpolitik innan en eventuell skattehöjning“, säger Per riksdagsman Åsling (C) till Drugnews.

Han är Centerns ekonomisk-politiske talesman och har beställt utredning av riksdagens utredningstjänst. Han har reagerat på en ökad oregistrerad införsel från lågskatteländer i EU och illegal försäljning som når ungdomar runt landet.

Enligt RUT:s beräkningar så har Systembolagets registrerade spritförsäljning minskat med 17 procent 2002-2011 och skatteintäkter därav med 18 procent, vilket betyder drygt 800 miljoner kronor i tapp.

Han litar inte på alkoholforskarnas statistik på Sorad på Stockholms universitet som följer svenskarnas alkoholvanor på regeringens uppdrag, och visar på minskad alkoholsmuggling och införsel. Men uppgifterna ifrågasätts då tullen fortsätter göra stora beslag och näthandeln ökat, om än från låg nivå.

– Vi famlar i blindo om införseln, mörkertalet är stort och Sorads siffror går inte att lita på. Därför måste regeringen bringa klarhet genom en utredning och alkoholskatten bör inte ändras före dess, säger Per Åsling.

Regeringen har tidigare aviserat höja alkoholskatten under mandatperioden, men uppsköts i höstas. De rödgröna partierna är för en skattehöjning. Åsling menar att det bara skulle öka vinsterna vid införsel och spritsmuggling.

Under torsdagen reser han ner till Helsingborg för att själv tillsammans med tullens generaldirektör följa arbetet i färjeterminalen med att kontrollera resenärers införsel.

Systembolagets presschef bekräftar att detaljhandelsmonopolets försäljning av sprit minskar, ifjol med -3,2 procent.
– Men spritförsäljningen har minskat under 40 år, och istället har vin och öl ökat. Man borde väl också räkna in skatteintäkterna på dessa vid sådana här beräkningar, säger Lennart Agén till Drugnews.

Systembolaget hänvisar till Sorads uppgifter om att totalkonsumtionen av alkohol planat ut och minskat något senare år. Men forskarna ser nu över mätningsmetoderna för att bättre fånga in den oregistrerade konsumtionen.

Tullen beslagtog ifjol 69 851 liter sprit, enligt preliminär statistik, jämfört med 78 572 liter året före. Beslagen av vin var 50 647 liter (inkl alkoläsk) och starköl 301 962 liter.

Etiketter:

Annonser