De flesta ser sambandet alkohol och våld

STOCKHOLM Det finns ett samband mellan alkoholkonsumtion och misshandel. Det anser 90 procent av tillfrågade svenskar i en enkät och lika många menar att ett minskat drickande i samhället skulle leda till färre misshandelsfall.

Totalt deltog 1000 personer, 16 år och äldre, i undersökningen som Novus Opinion gjort på uppdrag av nykterhetsrörelsen IOGT-NTO.

– Att fler ser sambandet mellan alkoholkonsumtion och våld är ett viktigt opinionsmässigt stöd för att vidta åtgärder och borde ge politikerna på såväl nationell som lokal nivå råg i ryggen att skärpa alkoholpolitiken i restriktiv riktning, säger förbundsordförande Sven-Olov Carlsson.

Han menar att alkohol är en gemensam faktor i nästan alla våldsbrott, men som sällan diskuteras. Vare sig politiker, rättsväsende eller massmedier har tidigare varit särskilt intresserade av att beskriva alkovåldet, menar han.

På frågan “Tror du att en minskning av alkoholkonsumtionen i samhället skulle leda till en minskning av antalet misshandelsfall?“ svarade i snitt 90 procent “Ja, absolut“ eller “Ja, kanske“. I stockholmsområdet svarade 88 procent så, 94 procent i Mellansverige, 86 procent i Västsverige, 90 procent i Sydsverige och 92 procent i Norrland.

Även forskare och polischefer uppmärksammat att sambandet hög alkoholkonsumtion och våld hänger ihop. Minst 80 procent av förövaren och hälften av offren för misshandel i stadskärnor under helgkvällar är ofta påverkade.

• Denna Folknykterhetens vecka lyfter IOGT-NTO fram sambandet med alkohol och våldsbrott. I flygbladskampanjer, möten och arrangemang runt landet.

Etiketter:

Annonser