Psykiskt sjuka kan få fängelse

STOCKHOLM Rättspsykiatrisk vård föreslås avskaffas som straff. Men psykisk sjuka ska kunna dömas till fängelse. Det är ett av förslagen i Psykiatriutredningen som möter ris och ros.

Utredningen lämnades till socialminister Göran Hägglund i tisdags och har pågått sedan 2008. Det handlar om en översyn av hela psykiatriska tvångsvården (lagen LPT), och lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV.

Psykiskt sjuka personer ska kunna dömas som vanliga brottslingar. Det avgörande är om man varit tillräknelig eller ej när brottet begåtts. Det vill säga, om man förstod vad man gjorde, resonerar utredarna rapporterar TT och Ekot.

Var man inte det – exempelvis som följd av allvarlig psykisk störning – så ska man inte dömas för brottet. Men även otillräkneliga personer ska kunna tvångsvårdas om det finns risk för återfall och fara för omgivningen.
Och man ska inte kunna räknas som otillräknelig om man själv med droger och rus vållat så att man inte kan förstå sin handling, enligt förslagen.

Ett nytt begrepp föreslås, “särskilda skyddsåtgärder“, och ska kunna utdömas vid risk för återfall. Nya vårdplatser i mindre enheter föreslås och skulle kosta en halv miljard kronor mer än idag. Dagens rättspsykiatri kostar cirka 2,3 miljarder.

Kriminalvården kommer enligt förslaget att få ett större vårdansvar av psykisk sjuka om rättspsyk skulle försvinna. Något som myndigheten i huvudsak är positiv till.

Utredningen föreslår även att två nya myndigheter inrättas – Tvångsåtgärdsmyndigheten och Skyddsåtgärdsmyndigheten.

Kritik har redan kommit mot förslagen.
– Det handlar inte om att jag är för lindrigare straff, men rimligen bör dessa människor vårdas där det finns bäst kompetens. Kriminalvården klarar helt enkelt inte av att ta hand om dessa människor, säger Mikael Rying, kriminolog vid Mittuniversitetet, till TT.

Idag döms cirka 300 personer årligen till rättpsykiatrisk vård.
På 1970-talet dömdes två av tre mördare till rättspsykiatrisk vård, ifjol var andelen bara 13 procent, resten hamnar hos Kriminalvården. Frågan är då om det behövs ny lagstiftning över huvudtaget, undrar Rying.

Riksförbundet för Social och Mental hälsa, RSMH, talar om psykiatriutredningen som, goda intentioner och insatser till trots, “ännu ett misslyckande“.

• Regeringen som för snart ett år sedan tog emot missbruksvårdsutredningen har väntat in psykatribetänkandet. Bland annat eftersom missbruksutredaren föreslog att LVM (lagen om vård av missbrukare) skulle överflyttas från socialtjänsten till psykiatrisk tvångsvård (LPT).

• Fotnot: Betänkandet “Psykiatrin och lagen – tvångsvård,
straffansvar och samhällsskydd“
(SOU 2012:17, över 1100 sidor).

Etiketter:

Annonser