Extrapengar mot cannabis i Stockholm

STOCKHOLM Fem miljoner kronor ska Stockholm stad satsa nästa år för att hejda trenden med ökat cannabismissbruk bland ungdomar.

Det framgår i den budget som staden nu lägger fram.
– Man ska tolka det som en långsiktig strategi för att vända utvecklingen, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr till Svenska Dagbladet.

Satsningen görs efter uppgifter om att över hälften av nya besökare till Maria Ungdomsmottagning i år uppgett att cannabis är deras huvuddrog. Medan alkohol numer är på andra plats. Dessutom har fältassistenter på Södermalm sett hur droganvändande sker i yngre åldrar och att flera röker cannabis (hasch/marijuana) öppet i parker.

Två miljoner kronor satsades tidigare i år för mer förebyggande arbete. Men ny statistik visar att andelen med cannabis som huvuddrog för de som söker hjälp på Maria Ungdom fortsatt öka.

Alliansen vill därför satsa fem miljoner kronor 2012 till de olika stadsdelarna. Socialborgarrådet anger exempelvis att pengarna kan användas till att anställa fler fältassistenter, men även förbättra samarbete mellan polis och skolor och involvera föräldrar mer.

• NATIONELL SATSNING/ Mer drogliberala attityder bland unga märks i landet. Folkhälsoinstitutet har därför fått i uppdrag av regeringen att 2011-2014 genomföra en bred satsning mot cannabis.

Totalt 48 miljoner kronor satsas och FHI utlyser nu medel för lokala och regionala projekt.

Målen är att öka kunskap om hälsorisker med cannabis, stärka de negativa attityder mot drogen som majoriteten har och att färre 16-18-åringar börjar missbruka.
Även lokalt preventionsarbete med att begränsa tillgången, öka upptäcktsrisken och öka samarbete mellan myndigheter ska stimuleras.

Etiketter:

Annonser