Miljonsatsning mot hormonmissbruk

STOCKHOLM Krafttag mot missbruk av hormonpreparat efterlyses av nationella narkotikasamordnaren Björn Fries. Han överlämnade i onsdags en aktionsplan mot doping till folkhälsominister Maria Larsson med begäran om 35 miljoner kronor för bl a kartläggning, forskning och att upprätta forskningscentra om problemen.

Förra regeringen gav Fries utredningsuppdrag att se över hur bekämpningen kan bli effektivare efter att flera våldsbrott med koppling till missbruk av hormon/dopingpreparat uppmärksammats. Bland annat det tragiska knivmordet i Tungelsta i våras då en 26-årig man påverkad av alkohol och anabola androgena steroider (AAS) dödade sin unga styvdotter och våldtog hennes kompis.
Hormonmissbruk når idag långt utanför idrottens värld. Men syns ändå knappt i drogvaneenkäter – mindre än en procent av unga uppger att de prövat.

– Trots att Sverige är bland de bästa i världen när det gäller behandling av hormonmissbruk, vet vi väldigt lite om hur utbrett problemet är. Vi behöver göra kartläggningar om allt ifrån missbrukets omfattning och effekter till könsskillnader och kopplingen mellan missbruket och kriminalitet, säger Björn Fries i en kommentar.

Missbrukarna delar han in i tre olika grupper: atleter, esteter (som eftersträvar vackra kroppar) och kriminella. Och skadebilderna är oroväckande – omkring en fjärdedel som missbrukar steroider drabbas av psykisk störning och samband med aggressivitet och våldsbrott förskräcker.

Han föreslår bland annat information, forskning och specialistkompetens genom att bygga nationella kunskapscentra i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom regionala centra i Örebro, Kalmar, Linköping, Umeå och Växjö.

Men även satsning på polis och tull och ökat internationellt samarbete om problemen. Tullbeslagen av dopingpreparat har ökat dramatiskt och är nu fler till antalet numer än heroin, kokain och ecstasy. Illegal handel via internet befaras öka.

Fries vill även att straffskalan för dopingbrott ses över. Han anser att dagens nivåer (max på fyra års fängelse) är för låga, och väsentligt lägre än för narkotikabrott. Han skulle även vilja underlätta för mer dopingtester, något som idag är svårt utanför idrottens värld då detta kräver skäligen misstanke om brott.

Sterioder och andra hormoner förekommer på både fängelser och gym, men är svårt att beivra. Få gym är anslutna till Riksidrottsförbundet som har kontrollpersonal. Han betonar vikten av att samarbeta med exempelvis gympersonal.
Vid en oannonserat besök i slutet av november på Friskis & Svettis anläggning i Uppsala så avvek tio besökare när kontrollpersonal kom.
Men genom frivilliga överenskommelser kan gym gå samman och motarbeta hormonmissbruket. Något som görs i exempelvis Blekinge, uppgav Björn Fries i SR P1 Morgon.

• Unesco-konvention viktigt antidoping-instrument / På idrottssidan fortsätter kampen mot doping. En internationell Unesco-konvention kommer att träda i kraft i februari nästa år. Den betonar bland annat Wadas ledande roll för dopingbekämpning inom idrotten. Sverige var först att ratificera konventionen och Luxemburg undertecknade häromdagen som 30:e land.

• Fotnot: Ladda ner ”Aktionsplan mot missbruk av hormonpreparat” (13 sidor, pdf-fil).

Etiketter:

Annonser