Kvarts miljard till effektlöst ungdomsprojekt

LUND En stor regeringssatsning för att minska ungas återfall i brott kostade minst 230 miljoner kronor, men kan efter flera år inte visa några positiva resultat. Myndigheters bristande samarbetsförmåga är en orsak, enligt en utvärdering.

I projektet “Motverka våld och gäng“ (MVG) från 2006 ingick Statens Institutionsstyrelse och 15 kommuners socialtjänst. Med pengar från regeringen skulle vårdkedjan stärkas för yngre ungdomar på glid i kriminalitet och missbruk.

Men de cirka tusen ungdomar som deltog återföll i kriminalitet och hamnade på institutioner lika mycket som de som inte deltog i projektet. Tvärtom ökade placeringar på institutioner med 40 procent.
– När man tittar på ungdomar som fått del av projektet så är effekten noll, säger sociologen Goran Basic, som i en doktorsavhandling vid Lunds Universitet utvärderat projektet, till SR Ekot.

En väsentlig anledning var att myndigheterna inte kunde samarbeta. De rök ihop om dokument, arbetssätt, roller och vem som skulle göra vad. Motsättningarna kom ibland i öppen dager.
– Jag var förvånad över detta och redan i ett tidigt skede av i mitt fältarbete, skrev jag som fältanteckning: “är det krig som pågår här“?, berättar Basic som disputerade i fredags.

Kommunerna lockades med stora rabatter för de ungdomar som placerades, som motåtgärd skulle de stärka eftervården när de unga återvände till hemkommunen. Men istället placerades ännu fler unga på institution för pengarna – till priset av tre kunde kommunerna placera fem istället, rapporterar Ekot.

SiS kan idag inte uppge om satsningen var väl använda pengar.

• Fotnot: Läs mer om avhandlingen “Samverkan blir kamp. En sociologisk analys av ett projekt i ungdomsvården“. Tidigare utvärderingar av projektet (SiS hemsida), där Basic deltog i en av dessa.

Etiketter:

Annonser