Nu alkohollag skyddar inte unga

ÖREBRO Regeringen vill i förslaget till ny alkohollag att det fortfarande ska vara tillåtet för vuxna att bjuda minderåriga. Därmed lägger man krokben för sin egen handlingspolitik, anser Sveriges Blåbandsungdom.

I fredags presenterade folkhälsominister Maria Larsson en lagrådsremiss för en ny alkohollag, där folkhälsa och minskad alkoholkonsumtion uppges varit ledstjärna.

På flera punkter går förslaget dock stick i stäv med regeringens egen politik, exempelvis när det gäller skydd för barn och unga. I dokument förordas föräldraprogram, såsom Örebro preventionsprogram, där budskapet är – ingen alkohol före 18 år.

Men enligt lagförslaget ska det fortfarande vara tillåtet att bjuda unga på alkohol, med en liten begränsning till enstaka glas och i kontrollerade sammanhang.

– Signalen från regeringen är lika otydlig som från föräldern som tillåter sin 14-åring att dricka ett glas vin till maten. Och vem tror att det stannar vid ett glas? De vaga orden som ”enstaka” och ”kontrollerade former” är livsfarliga. Betyder det enstaka glas en gång eller vid enstaka tillfällen?
– Och vad är kontrollerade former? På fotbollsträningen med sin ledare? På skolavslutningen tillsammans med lärarna?, undrar Niclas Lidström, verksamhetsledare hos SBU.

Han varnar för att om regeringsförslaget antas så kommer man längre ifrån det övergripande målet om en alkoholfri uppväxt.
– Det enda rätta är att förbjuda vuxna att bjuda minderåriga på alkohol, säger Niclas Lidström.

Samma slutsats har tidigare även Ungdomens nykterhetsförbund kommit till.

Etiketter:

Annonser