Tullens osynliga lönsamhet

STOCKHOLM Förhandlingar inleddes förra veckan om tullverkets framtiden. Tidigare uppsägningshot av nära 300 anställda har dragits tillbaka. Tullens narkotikabeslag gör stor samhällsnytta har en nationalekonom räknat ut på fackets uppdrag.

Istället för det ursprungliga förslaget från en arbetsgrupp om indragen fast bemanning på tolv orter, inklusive Norrland, flera hamnar och flygplatser, så berörs nu bara Örebro, Falun och Borås samt minskad klareringspersonal i Haparanda, Umeå och Östersund. Den personal som berörs ska dock erbjudas fortsatt jobb på andra platser, enligt tulledningens nya förslag.

Orsaken till att generaldirektör Karin Starrin oväntat mjukare hållning är beskedet att regeringen ger tullverket 50 extra miljoner i år och att så många som 127 anställda nappat på ett pensionserbjudande. Hon understryker dock att fortsatt återhållsamhet gäller.

Förhandlingarna förra onsdagen hölls under “ganska bra klimat“, trots att facket tidigare väckt misstroendeförklaring mot Starrin och överdirektör Ted Stahl.

– De deltog i mötet och vi upplever att de nu lyssnar på oss. Men vi har inte dragit tillbaka vårt uttalande, de får i handling först visa om det går att få tillbaka vårt förtroende, säger Johnny Johansson (bild), vice ordförande i Tullkust, till Drugnews.

Man diskuterade bland annat omskolning av klarerare till brottsbekämpare och förlängt pensionserbjudande eftersom förutsättningarna ändrats. Men facket anser att de som lämnar tullverket bör ersättas genom nyanställningar.

– Pensionsavgångar kommer att öka framöver och det finns idag många vakanser. Om vi ska klara vårt uppdrag inom gränskontroll och effektiv handel så krävs att dessa tjänster återbesätts, säger Johnny Johansson.

Tulledningen har återkommande pekat på att effektiviteten måste öka, myndighetens budget komma i balans och att personalkostnaderna är de helt dominerande.

Tullkust har därför låtit nationalekonomen Ingvar Nilsson studera tullens beslag av amfetamin och heroin ur ett socioekonomiskt perspektiv. De beslag som de cirka 1100 anställda inom gränskontroll och brottsbekämpning idag gör årligen av dessa två preparat (cirka 23 kilo heroin och 198 kilo amfetamin) motsvarar cirka 2,7 miljarder kronor i uteblivna samhällskostnader.
Det betyder att varje tullare har ett värde på 2,5 miljoner kronor genom dessa beslag (oräknat andra narkotikapreparat, alkohol och tobak).

Samhällsvärdet av beslagen uppgår till fem gånger kostnaden för att bedriva tullverksamheten, enligt studien. Om brottsbekämpningen reducerades, exempelvis genom uppsägningar, så skulle varje besparad krona skapa merkostnader på 5 kronor för rättsväsende och allmänhet till följd av ökad brottslighet förknippad med narkotikamissbruk.

– Vi kan inte göra dessa beslag utan personal. Varje investerad krona ger alltså mycket mer, säger Johnny Johansson på Tullkust.

På torsdag fortsätter förhandlingarna om tullens framtid.

Etiketter:

Annonser