”Rösten sa: angrip Anna Lindh!“

STOCKHOLM Den för Anna Lindh-mordet åtalade 25-åringen hade fått minst 15 olika mediciner utskrivna av sex olika läkare. Några av preparaten kan i kombination ge upphov till förvirringstillstånd. 25-åringen hade utan framgång sökt psykiatrisk vård dagarna kring mordet. På onsdagen inleddes rättegången mot 25-åringen.

Den tekniska bevisningen är stark mot 25-åringen som nu erkänt att han attackerade och tillfogade förre utrikesministern dödliga skador på varuhuset NK i Stockholm 10 september ifjol. En grundläggande fråga under rättegången väntas istället bli om han hade kontroll över sina handlingar vid tiden för mordet.
Själv har 25-åringen sagt att han mådde psykiskt mycket dåligt och drevs av en inre röst att utföra dådet.

“Rösten sa: angrip henne, angrip Anna Lindh!“, sade 25-åringen i ett första förhör under rättegångens första dag i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt.
Och försvarsadvokat Peter Althin sade i sakframställan att knivdådet skett utan uppsåt, varit ett slumpens och ingivelsens verk. Han nämnde även att 25-åringen känt sig hotad, utan framgång sökt vård och ätit mycket tabletter. Vid attacken hade den åtalade både antidepressiva och antipsykotiska mediciner i kroppen. Altin antydde att medicinblandningen kan ha bidragit till 25-åringens dåliga psykiska tillstånd.

Den åtalades psykiska obalans, påstådda vårdbrister och läkemedelsmixning kan spela in för bedömning av påföljderna. Om rätten så småningom dömer honom för mord eller dråp, till fängelse eller rättspsykiatrisk vård.

Under året före attentatet mot Anna Lindh hade den för brottet misstänkte 25-årige mannen fått utskrivet minst 15 olika läkemedel av sex olika läkare. Några av dessa kan vid samverkan ge upphov till grava förvirringstillstånd.
“Om man konsumerar stora mängder av de lugnande medicinerna kan man tillfälligt bli psykotisk“, säger överläkare Markus Heilig på psykiatriska kliniken vid Huddinge sjukhus, till SVT Aktuellt.

Bland preparaten som 25-åringen fått fanns tre olika läkemedel som ges vid schizofreni. En sjukdom som det enligt Heilig inte finns belägg för att 25-åringen har.
Även sömnmedlet flunitrazepam (verksamma delen i fruktade preparatet Rohypnol) finns med bland de 15 läkemedlen, ett preparat som förekommit i samband med flera uppmärksammade våldsbrott senare år.
I de byxor som 25-åringen bar på attentatsdagen fanns också en informationsfolder från apoteket om olika läkemedel. Det framgick vid åklagare Agneta Blidbergs plädering vid den inledande rättegången.

25-åringen har i tidigare förhör berättat att han varit kritisk till den psykiatriska vård han erbjudits. Han anser inte att han fått tillräckligt stöd – mest medicin istället för inskrivning och samtal. Han sökte hjälp både dagarna före och efter mordet – vid ett tillfälle var det polisen som skjutsade honom till sjukhus. Men han hänvisades bara vidare.

Socialstyrelsen har beslutat att granska den psykiatriska vård som 25-åringen sökt och fått.
“Uppenbarligen har patienten, om jag förstår det rätt, vid flera tillfällen begått våldsbrott och blivit dömd till vård. Då finns det naturligtvis skäl för oss att se efter varför man inte har fullföljt den vården eller om vården inte har varit tillfredsställande. Är det så att vi ser att det brister så kan vi påpeka och göra ålägganden och se till att andra personer erbjuds en bättre vård än den som eventuellt har varit bristfällig här“, säger Catarina Andersson Forsman, chef för Socialstyrelsens psykiatritillsyn, till SR Ekot.

• Regeringens psykiatrisamordnare Anders Milton utlovade på tisdagskvällen i SVT:s Aktuellt att alla som söker psykiatrisk vård ska erbjudas en vårdplats. Han anser det otillfredsställande att den mordmisstänkte 25-åringen inte fått den vård han sökte.

“Nu kan man naturligtvis aldrig säga att han inte skulle ha begått det även om han hade fått vård, men det är klart att det är otillfredsställande och oacceptabelt att en person som är allvarligt psykiskt sjuk söker upprepat antal gånger utan att få riktig vård“, sade Milton till Aktuellt.

Han ser behov att organisera vården så att den är tillgänglig dygnet runt. Och är säker på att regeringen är beredd att satsa flera hundra miljoner kronor årligen för att bygga ut den psykiatriska vården. Milton föreslår bland annat mer samverkan mellan kommuner och sjukvården och han överväger också möjlighet till tvångsåtgärder inom öppenvården.

• Tonläget har stundtals varit högt efter knivdådet i september ifjol som ledde till förre utrikesministerns död.
“Fallet Mijailovic är ett skräckexempel på att systemet inte fungerar“, skriver Dagens Nyheters huvudledare. Men manar samtidigt till sans:
“Den öppna polisen har skött spaningarna efter Anna Lindhs mördare väl. Frågetecknen kring Säpo, psykiatrin och massmedierna består, men lämpar sig illa för enkla ocih entydiga svar.“

Etiketter:

Annonser