Fler alkoholförgiftningar i Stockholm

STOCKHOLM Invånarna i huvudstadsområdet mår bättre. Färre dör i hjärt- och kärlsjukdomar, alkoholkonsumtion och rökning minskar. Men fetma ökar, många unga mår psykiskt dåligt och fler vårdas för akut alkoholförgiftning, visar Stockholms läns landstings nya folkhälsorapport.

Överlag har ändå folkhälsan förbättrats i Stockholms län – medellivslängden ökar och dödligheten minskar. Enligt den färska rapport som bland annat baseras på enkäter som besvarats av drygt 30 700 invånare. Studien görs vart fjärde år.

– Hälsoutvecklingen går åt rätt håll, förebyggande insatser har haft effekt, med det finns flera problem. Mest oro känner jag inför framtiden för unga vad gäller exempelvis psykiska hälsa, rökning och alkohol, sade sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP), som presenterade rapporten på en presskonferens i onsdags.

Nära var tredje ung kvinna och var femte ung man uppger att de mår psykiskt dåligt. Det behöver inte vara psykiska sjukdomar, utan kan handla om nedstämdhet, oro och sömnproblem. Antalet självmordsförsök har ökat bland unga stockholmare.

Alkoholkonsumtionen minskar och fler unga inte dricker alls, än tidigare. Stora geografiska skillnader där ofta invånare i rika områden dricker mer. Konsumtionen är nästan högst i landet i huvudstadsområdet och riskabelt drickande är fortfarande högt. Har bland män sjunkit från 29 procent 1998 till 20 procent 2007, och från 25 procent till 21 procent bland kvinnor samma tidsperiod.

Färre dör i alkoholskador, men andelen som vårdas för alkoholproblem ökare – störst är ökningen bland tonåringar och unga vuxna. Ifjol vårdades totalt 5 060 män och 2 384 kvinnor för någon alkoholrelaterad diagnos i Stockholms län.
Sluten vård för narkotikarelaterad diagnos fick totalt 2 889 personer ifjol (varav 650 män och 301 kvinnor i åldrarna 25-39 år, enligt VAL-databasen).

Det märks även en viss ökning av de som missbrukat cannabis senaste året, ökade från 3 till 4 procent bland länsborna mellan åren 2002 och 2010. Betydligt högre bland ungdomar, särskilt unga män i åldrarna 18-24 år med ökning från 11 till 16 procent.

Tobaksrökning minskar bland de vuxna – var sjunde stockholmare röker. Men är högre bland lågutbildade och utlandsfödda. Likaså finns signaler om att rökning ökar bland ungdomar.

Andelen feta Stockholmare har ökat kraftigt i nästan alla åldrar, utom bland de allra minsta (4-åringar). 2010 uppgav 41 procent av männen och 25 procent av kvinnorna att de är överviktiga och drygt var tionde anse sig fet. Något som kan förklara en liten ökning av diabetes.

Även cancer har ökat och allergier är på fortsatt hög nivå. Ojämlikhet i hälsa och upplevd livskvalitet är tydlig.
Särskilt märks den mellan hög- och lågutbildade till de senares nackdel.
– Det är oacceptabelt att i människors olika förutsättningar och sociala skillnader har sådan inverkan på hälsoläget, sade Birgitta Rydberg.

Landstinget antog tidigare i veckan en ny handlingsplan för att förbättra invånares hälsa. Uppmaning till mer idrott, förebyggande insatser och bättre kost i skolan och i vården. Tre nya livsstilsmottagningar ska upphandlas nästa år och primärvården får 15 miljoner extra för förebyggande insatser.

Primärvården måste fråga patienterna mer om levnadsvanor, men även den enskilde har ju ansvar att lyssna på de råd de får, tycker landstingsrådet Rydberg.

• Folkhälsorapporten har nu lagts ut på internet, så det går utifrån enkäten följa hälsosituationen i de olika kommunerna i Stockholms län.

– Vi har nu ett mycket bra hälsounderlag för beslutsfattare, man kan nästan följa utvecklingen i olika bostadsområden i länet, säger Birger Forsberg, överläkare och ansvarig för rapporten, till Drugnews.

Fem utmaningar

• FEM OMRÅDEN står i fokus för en bättra folkhälsa i Stockholms län, utifrån rapporten:

– att förbättra ungas psykiska hälsa
– att minska de riskabla alkoholvanorna
– att minska övervikt och fetma
– att minska rökning – särskilt bland de unga
– att minska ohälsan i de mest utsatta grupperna

• Folkhälsorapporten 2011 (huvudrapport och 12 delrapporter) kan laddas ner via nya hemsidan Folkhälsoguiden.

Etiketter:

Annonser