Upprop för “flexiblare“ drogpolicy

HAAG Hollands regering måste nå överenskommelse med andra länder om att försöka ändra FN:s narkotikakonventioner. Det begär flera kända nederländska (ex)–politiker i en resolution och anser att den restriktiva drogpolitiken har misslyckats.

Resolutionen är ett försök att vid uppföljningen av UNGASS-mötet senare i år rucka på FN:s restriktiva narkotikakonventioner, som utgör grund i flera länders narkotikapolitik. För att lyckas med det måste minst ett lands regering väcka frågan.

Den har undertecknats av 15 kända politiker, borgmästare, polischefer och forskare, varav flera är kända drogliberaler. Bland dem tidigare premiärministern Dries van Agt, f d hälsominister Els Borst och Gerd Leers, borgmästaren i Maastricht som försvarat systemet med coffee-shops.

De anser att nuvarande cannabispolitik baseras på ett föråldrat internationellt ramverk från 1960-talet och som inte är tillämpligt för dagens situation och problem. Och Holland får allt svårare att driva en egen mer “tolerant“ drogpolitik eftersom man är bunden av FN-konventionerna, menar de.

Bland annat påtalas i resolutionen problemen med att försvara försäljning och användning av små mängder cannabis utan att straffas, medan produktion och storskalig distribution fortfarande åtalas. Resolutionen tar inte med ett ord upp konstaterade skadeverkningar av cannabis, noterar nyhetbloggen Reageramera.

Istället för att stödja de skärpningar som nu görs i Holland mot exempelvis coffeshops nära skolor och öppen prostitution i Amsterdam, så vill undertecknarna öppna för en mer uppgiven, internationell strategi.

“År 1998 enades FN-medlemmarna om att få bort narkotikan till 2008. Detta repressiva försök har totalt misslyckats. Det är uppenbart att vi nu måste välja en annan väg“, säger en av undertecknarna, Kathalijne Buitenweg, EU-parlamentariker för de gröna, på drogliberala ENCOD:s hemsida.

Undertecknarna vill att nederländska regeringen öppnar debatt med likasinnade länder för att utforma ett trovärdig alternativ till dagens cannabispolitik. Att ett förslag presenteras vid utvärderingen av UNGASS och att resurser för detta ordnas.
Kraven riktas bland annat mot nuvarande premiärminister Jan Peter Balkenende (kristliga unionen) som samreagerar med Arbetarpartiet.

Denna vecka väntas resolutionen diskuteras i det nederländska parlamentet.

• Inför FN-mötet 1998 i New York och halvtids-utvärderingen i Wien 2003 gjordes misslyckade försök att underminera de internationella narkotikakonventionerna.

• Fotnot: Pdf-fil med resolutionen på holländska.

Etiketter:

Annonser