Centern vill låta gårdar sälja alkohol

Örebro Centerpartiet vill lyfta bort förbudet för gårdsförsäljning av öl och vin. Jordbruksminister Eskil Erlandsson menar att både turismen och folkhälsan skulle främjas med en svensk ”route de la Champagne”.

Centerstämman i Örebro bekräftade nyligen partilinjen att driva på för att lokala producenter av öl och vin ska få sälja sina produkter direkt till kunder från sina gårdar.

Jordbruksminister Eskil Erkandsson (C) och riksdagsledamöterna Claes Västerteg och Erik A Eriksson argumenterade i en debattartikel för att ta bort dagens säljförbud.

De inte bara menade att turistnäringen i regioner som Skåne, Gotland och Södermanland, där vinproducenter idag främst finns, skulle gynnas av förslaget.

Utan angav även folkhälsoperspektiv: ”Genom att få besöka gården där ölet eller vinet produceras, få höra om de olika processerna, druvornas och maltkornets kvalitéer, och vilket öl eller vin som passar i vilket sammanhang skapas en större föreståelse för ölet och vinet som sällskapsdryck och inte bara som berusningsmedel.”, skev de i artikeln i Aftonbladet inför stämman.

Centern står samtidigt bakom regeringens linje om en restriktiv alkoholpolitik, värna Systembolagets monopol och att minska alkoholkonsumtionen.

Erlandssons kollega i regeringen, folkhälsominister Maria Larsson (KD), är skeptisk till gårdsförsäljning och alkoholutredningen avvisade nyligen förslaget. Bland annat med motiveringen att det skulle kunna fälla Systemets monopol.

EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) ställde i mars en fråga till EU-kommissionen om det finns juridiska hinder mot reglerad gårdsförsäljning om övrig alkoholförsäljning sker i systembutikerna. I svaret skrev konkurrenskommissionär Neelie Kroes att lokal alkoholförsäljning direkt till konsumenter kan vara ett undantag från Systembolagets ensamrätt som inte fodrar att detaljhandelsmonopolet måste avskaffas, rapporterade TT.

Men svaret från kommissionären tolkas olika. IOGT-NTO:s ordförande Sven-Olov Carlsson menar att gårdsförsäljning, samtidigt med monopolet kvar, skulle strida mot artikel 28 i EU-fördraget då diskrimineringsregeln skulle gälla.

Etiketter:

Annonser