Kategoriarkiv: Forskning

Alkoholberoende saknar ett enzym

|

Forskare vid Linköpings universitet har funnit att ett enzym som påverkar impulskontrollen produceras sämre hos alkoholberoende personer. Upptäckten kan framöver underlätta ta fram verksamma läkemedel.

Sven Andréasson får drogforskarpris

|

Professorn och alkoholläkaren Sven Andréasson tilldelas CAN:s drogforskningspris. Hans insatser kännetecknas av närhet mellan forskning och praktisk förebyggande verksamhet. Exempelvis lågtröskelmottagningen Riddargatan 1.

WHO-rapport om cannabis hälsorisker

|

GENÈVE I en ny vetenskaplig WHO-rapport om hälso- och sociala effekter av cannabisanvändning framgår att fler söker vård för problem av drogen och tecken på att fler blivit beroende i världen. Rönen väntas få stort genomslag.

Marijuana ökar risk för alkoholproblem

|

NEW YORK Vuxna cannabisrökare löper fem gånger högre risk att utveckla alkoholberoende. Och personer med alkoholproblem har svårare att komma ur det om de använder marijuana. Det visar en stor forskningsstudie i USA.

Alkohol drabbar omgivningen olika

|

I en jämförande studie mellan fem nordiska länder och Skottland över hur alkohol drabbar omgivningen blev resultaten mycket olika. Men kvinnor och yngre påverkas mest negativt i alla länder.

Cannabis kan varaktigt skada närminne

|

LAUSANNE En stor långtidsstudie har funnit samband mellan användande av cannabis under längre tid och risk för permanent sämre korttidsminne i medelåldern.

Mindre marijuana – bättre skolresultat

|

MAASTRICHT Utländska studenter som förbjöds handla cannabis på coffeshops i holländsk gränsstad lyckades markant bättre med studierna, särskilt i matematikbaserade prov, enligt forskare.

Neutrala paket hjälper rökare sluta

|

MELBOURNE Neutrala cigarettpaket med hälsovarningar fungerar. Fler rökare uppmuntras försöka fimpa, visar en stor utvärdering i Australien som var först att lagstifta om standardiserade paket.

Snus ökar risk för alkoholberoende

|

|UPPDAT| Snusare har dubbelt så stor risk att bli alkoholberoende jämfört med ickesnusare. Det visar en stor långtidsstudie vid Umeå Universitet.