Kategoriarkiv: Forskning

Kokainbegär botat med laser

SAN FRANCISCO Kokainbegär har behandlats framgångsrikt genom laserstimulering av drogberoende råttors hjärnor. Nu förbereder forskarna kliniska försök med elektromagnetisk strålning på människor.

Ökat drickande leder till mer rattfylla

OSLO/STOCKHOLM Det finns starkt samband mellan rattfylleri och totalkonsumtion av alkohol. Det visar en studie som analyserat data av alkoholförsäljning och rattfylleri i Norge och Sverige.

“Dummare av att röka cannabis“

Den som röker mycket cannabis försämrar sin intellektuella förmåga och riskerar lägre intelligenskvot. Drogen försenar också hjärnans utveckling och förflackar känslolivet. För den som börjar röka under tonåren kan förändringarna bli bestående, summerar Pelle Olsson i en forskningsöversikt.

De flesta har aldrig rökt på

De flesta ungdomar har aldrig rökt cannabis. Det gäller i Sverige och det gäller – med vissa undantag – i hela världen, konstaterar författaren Pelle Olsson i vår cannabisserie.

Sobrildrogade abborrar utsatta

UMEÅ/BOSTON Miljöförorening av läkemedel i avloppsvatten påverkar ekosystemet. Det visar en svensk studie av hur abborrar påverkade av ångestdämpande medicin ändrar beteende riskabelt.

Cannabis ökar risken för psykos

En av tio cannabisrökare drabbas av psykos – ungas hjärnor är extra känsliga. Uppåt 5 000 svenskar kan – enligt en beräkning – ha drabbats av schizofreni på grund drogen. Författaren Pelle Olsson fortsätter att gräva i studier om en glorifierad drog.

Cannabis inkörsport till andra droger

Cannabisrökare dricker också mer alkohol och missbrukar annan narkotika i mycket högre utsträckning än normalbefolkningen. Pelle Olsson – författare till flera böcker om drogen – går genom tiotalet studier om sambanden.

Medicinsk marijuana ökar bruket

WASHINGTON Delstater i USA som tillåter “medical marijuana“ har även högre användning av drogen. Det visar en studie som undersökt samband mellan legalisering, bruk, missbruk och beroende.

Tvist utifall cannabis sänker IQ

WELLINGTON/OSLO En välkänd studie från Nya Zeeland om att tonåringar som röker cannabis riskerar bli mer trögtänkta och få lägre IQ ifrågasätts av en norsk ekonom. Han anser att forskarna inte tagit tillräcklig hänsyn till uppväxt, fattigdom och andra socioekonomiska faktorer.

Lägre IQ av cannabisrökning

DUNEDIN/UPPSALA Cannabisrökning kan sänka IQ och försämra flera hjärnfunktioner. Det visar en lång studie som följt ungdomar i Nya Zeeland som tidigt började röka drogen.