Kategoriarkiv: Forskning

Snus ökar risk för alkoholberoende

|

|UPPDAT| Snusare har dubbelt så stor risk att bli alkoholberoende jämfört med ickesnusare. Det visar en stor långtidsstudie vid Umeå Universitet.

Långa arbetsdagar – mer alkohol

|

HELSINGFORS Finska forskare varnar i en stor studie för att arbete mer än 48 timmar i veckan kan påverka och höja alkoholkonsumtionen med elva procent.

Snus inkörsport till ungas rökning

|

En ny svensk studie om ungdomars tobaksanvändande utpekar snuset som stor inkörport till rökning. Att snusa i sjuan tredubblar risken att bli rökare när tonåringen går på gymnasiet.

Rökande män förlorar kromosom

|

En stor svensk studie visar att tobaksrökning bland män kan kopplas till förlust av Y-kromosomer. Något tidigare forskning visat kan öka risken för cancer.

Tidiga förfäder tålde nog alkohol

|

Förfädernas förmåga att hantera viss mängd alkohol kan ha börjat utvecklats redan för tio miljoner år sedan, exempelvis för att kunna äta fallfrukt. Alltså långt innan de själva kunde tillverka alkohol, visar en studie.

Cannabis ger sämre skolresultat

|

Följerna av regelbundet cannabisrökande i unga år är betydande. Det minskar möjligheten att klara skolan och ökar risken för senare självmordsförsök, visar en stor studie i Australien och Nya Zeeland.

Studie: genusnormer styr drickande

|

Kvinnors och mäns alkoholkonsumtion omgärdas av starka genusnormer. Kvinnor förväntas ta mer ansvar medan män antas testa gränser och tillåts göra bort sig, visar en ny doktorsavhandling på Stockholms universitet.

Studie: enzym mot kokain hittad

|

LEXINGTON Amerikanska forskare har lyckats ta fram ett mutant-enzym som angriper kokain. Det skulle kunna bli ett läkemedel mot missbruk och motgift vid överdoser av drogen.

Skyll inte på fyllan – du vet vad du gör

COLUMBIA Nu kan inte fulla personer skylla pinsamheter på berusningen längre. De vet vad de gör och säger, men alkoholen gör att de bryr sig mindre om följderna. Det visar en amerikansk studie.