Kategoriarkiv: Debatt

”E-ciggstudie har fel om cancerrisk”

|

Det enda som är dolt i studien som varnar för fler cancerämnen än känt i e-cigaretter är forskarnas egna ”dolda agenda”. Det skriver Anders Kjellberg, specialistläkare och medicinsk rådgivare för företaget Ecocig.se, på Drugnews-debatt.

”Krävs en nationell satsning mot narkotika”

|

Tillsammans kan vi ta krafttag och på sikt få bort narkotikan i vårt samhälle. Det bästa sättet att nå det målet är en restriktiv narkotikapolitik med satsningar på både kontrollpolitik, en utbyggd missbruksvård och en nationell satsning på förebyggande insatser, skriver Dario Espiga m fl i ECAD Sverige.

”Agera snabbt för stoppa livsfarlig spicetrend”

|

Sverige har en långt framskjuten position när det gäller klassning av nya syntetiska droger. Men nya spicetrenden visar att det inte räcker. Vi måste bli ännu bättre på att skydda unga människors liv och hälsa, exempelvis med upplysning, fler utredare, ett forskarråd, skriver professor Olof Beck på Karolinska Institutet, en […]

Rökfria miljöer ökar allmänhetens frihet

|

Utredningen om utöka rökfria miljöer väcker debatt. Ingen ska ofrivilligt behöva utsättas för tobaksrök, speciellt inte barn. Det är dags för Sverige att våga prioritera folkhälsan, skriver Sara Dinwiddie, Smart Ungdom, och Erika Sohlberg, Unga Allergiker.

”Medicinsk marijuana är inte ett läkemedel”

|

Marijuana omnämns då och då i medicinska sammanhang, men vetenskapen är idag enig om skadeverkningarna. Även om rökning av marijuana kan bidra till att lindra vissa sjukdomssymtom, uppfylls inte de krav som ställs på ett läkemedel, skriver forskarna Fred Nyberg och Maria Ellgren.

”Ingen alkohol för barnens skull”

|

Dags att tänka om! Vi är mycket bekymrade över alkoholutvecklingen senare åren. Mer liberal inställning, fler utsätts och barn drabbas. Det skriver fem representanter för Omtankegruppen som arrangerar en barnkonferens i veckan.

”Nyansera debatten om e-cigaretter!”

Jag vill ha en nyanserad debatt i Sverige kring e-cigaretter där man även tar upp de många fördelar dessa kan innebära ur folkhälsosynpunkt, skriver Anders Kjellberg, specialistläkare i anestesi och intensivvård och medicinsk rådgivare för varumärket Ecocig.

Open Letter to Obama about marijuana

Open Letter from Sven-Olov Carlsson, IOGT International, to President Barack Obama: The notorious comparison of alcohol and marijuana, and the most important aspect that is conspicuously absent.

Mr Obama, följ FN:s narkotikakonventioner!

Flera ledande politiker och två förbundsordförande inom frivilligsektorn kritiserar USA:s president Barack Obama – som nyss besökt Sverige – för att inte följa FN:s narkotikakonventioner genom acceptera att två delstater legaliserat marijuana.

Legalisering stoppar inte de kriminella

På flera håll i världen införs nu legalt cannabis, ofta med argumentet att minska den organiserade brottsligheten. Men det är tydligt att de kriminella bara skiftar verksamhet, samtidigt som en ökad tillgänglighet också ökar användningen, skriver beroendeforskaren Fred Nyberg.