Kategoriarkiv: Debatt

Stöd det nya EU-direktivet om tobak

Öppet brev om tobaksproduktdirektivet till Sveriges regering, riksdag och svenska EU-parlamentariker. Stöd förslaget, sätt folkhälsan först, vinn ännu en seger mot tobaken, uppmanar företrädare för 31 organisationer.

Regeringens vårdförslag en fingertutt

Vad bidde det? Det bidde ingenting! Inte ens en fingertutt. Nu samlas vi 10 april på Sergels torg, Stockholm, till bred manifestation mot regeringens tomma förslag och för en bättre missbruksvård, skriver vår medarbetare Bruce Clarke med egen erfarenhet av drogmissbruk.

Skapa en Narkotikakontrollstyrelse

En planerad omorganisation av Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet är ett unikt tillfälle att bilda en särskild svensk Narkotikakontrollstyrelse med drag av amerikanska antidrogbyrån DEA. Det skriver Jonas Hartelius, narkotikaforskare och författare.

Rökare offras på frihandelns altare

På mindre än 10 år har svensk tobakspolitik från att vara förebild i världen blivit sämst i klassen. I arbetet med EU:s nya tobaksdirektiv har regeringen helt struntat i att lyfta folkhälsoaspekterna och bara försökt få bort säljförbudet för snus. Det skriver Stefan Bergh, Cancerfonden, och Staffan Josephson, Hjärt-Lungfonden.

Unikt samarbete i arbetslivet i Kronoberg

Istället för att fortsätta vänta på regeringsförslag på missbruksområdet har vi i utformat en ny samverkansmodell på beroendeområdet i Kronobergs län för att fler ska få hjälp. Det skriver Hanna Walleij Sandahl och Christel Blondin, i hälsoföretagen Previa respektive En Dag i Taget.

A Bad Trip for Democrats

Demokraterna får inte ge efter för droglobbyn och bli ett marijuana-parti. Det menar Ed Gogek, psykiatriker, drogmotståndare och demokrat, efter tisdagens folkomröstningar i USA.

LAB-behandling ska leda till drogfrihet

Läkemedelsassisterad underhållsbehandling (ex med metadon eller Subutex) för opiatberoende personer måste leda till långvarig drogfrihet. Det skriver professor Robert L. DuPont, beroendeläkare och f.d. narkotikasamordnare i USA.

Nej ministern, ingen lösning att fler snusar

Att regeringen av rättviseskäl på handelsområdet arbetar för att fler ska börja snusa känns väldigt märkligt. Det skriver Katharina Wallenborg och Ingalill Söderberg i lokala Drevvikenpartiet, Huddinge.

Barns rätt skyddas från narkotika glöms

Röster för att legalisera/avkriminalisera droger hörs alltmer i världen, ofta med hänvisning till mänskliga rättigheter. Men att knarka är ingen mänsklig rättighet och moraliska och juridiska skyldigheten att skydda barn från narkotika har hamnat i skuggan. Det skriver Robert L. DuPont, amerikansk läkare, tidigare “drogtsar“ och generaldirektör för Nida, tillsammans […]

HD raserar narkotikapolitiken

Den senaste tidens domar i Högsta domstolen innebär ett grundskott mot hela den svenska narkotikalagstiftningen och visar på en bristande kunskap om att missbruk inte startar genom kontakter med professionella langare, skriver socialläkaren Anders Annell och journalisten Rolf Bromme.