Kategoriarkiv: Analysen

Är svenskarna för eller emot sänkt spritskatt?

Är svenska folket för eller emot sänkt spritskatt? Det är en fråga som på ett bra sätt kan illustrera det begränsade värdet av enkla opinionsundersökningar. För om man får lita till ett av våra mer kända opinionsinstitut, Temo, så är svaret både ock! Eller – det beror på vem som […]

Afghanskt heroin – närmare än du tror

Rekordskördarna av opium kan vara på väg att minska i Afghanistan, enligt en ny FN-rapport. Vi vet var plantager och laboratorier finns, men vi måste även angripa efterfrågan av heroinet. Det rapporterar Christer Brännerud, svensk polisman som leder ett FN-projekt i grannlandet Tajikistan.

”Harm reduction“ i EU:s nya knarkplan

BRYSSEL Tillgång till sprututbyte, underhållsbehandling och andra skademinskande insatser för missbrukare är ett särskilt mål i den nya narkotikahandlingsplan för år 2005-2008 som EU-kommissionen tagit fram. Mer tyngdpunkt på omstridd s.k. harm reduction märks i planen jämfört me den narkotikastrategi som ministerrådet nyligen antog.

Rainbow i hetluften

STOCKHOLM/RIMINI Klientrörelsen Rainbow Sweden och dess ordförande Alec Carlberg har uteslutits från det ansedda internationella nätverket efter att ha lobbat för sprututbyte och “harm reduction“ för missbrukare och anklagas snylta på varumärket. ”Vi har gått olika vägar, men vi slutar inte använda Rainbows logga”, säger Carlberg till Drugnews. /• Länkar […]

Ny knarkstrategi på gång i EU

BRYSSEL En ny narkotikastrategi för EU för åren 2005-2012 tar form. Olika synsätt på hur drogproblem ska angripas märks. Men ländernas rätt till egen nationell narkotikapolitik slås fast, uppger svenska förhandlaren, kanslirådet Ralf Löfstedt till Drugnews. • EU-kommissionen inbjuder samtidigt allmänheten att lämna synpunkter på narkotikapolitiken inför den nya handlingsplan […]

Motioner om sprutor, khat och nya droger…

STOCKHOLM Snabbare förbud mot nya drogpreparat, inga sprututbyten, drogfria fängelser och krav på odlingsstopp för växtdrogen khat i biståndsländer. Det föreslås i motioner om narkotika till riksdagen som Drugnews läst.

Ökad fransk oro om alkoholens baksida

BRYSSEL/PARIS Det stora vinlandet Frankrike har väl inga alkoholproblem! Har någon stött på den föreställningen? Men en stigande medvetenhet märks dock allt mer i fransk vardag och massmedier.

Mycket sprit i årets motionsflod

Alkoholtester på sjön och promillegräns för cyklister. Folkölet in på Systembolaget. Tvångsvård för gravida missbrukare. Det är några av förslagen i årets motionsflod i riksdagen. När nu den allmänna motionstiden avslutats kan Drugnews konstatera att alkohol är ett populärt tema bland riksdagsledamöterna.

Estland höjer spritskatt – en av flera motbilder

TALLINN/LUXEMBURG/STOCKHOLM Estlands regering vill höja alkoholskatterna med omkring 20 procent. Och i så fall följer Finland efter. Det är bara en av flera motbilder till en allt stridare alkoholflod inom EU. På gång är också högre skatter i fler länder, alkohol som folkhälsofråga, ny EU-strategi för att minska alkoholskadorna.

Morgan försöker täta läckande supertanker

Rena läggmatchen! Författaren Gunnar Ohrlander – alias Doktor Gormander – kommenterar förslaget till ny alkoholreklamlag och undrar över regeringens undfallenhet mot EU.