Arkiv

Fler nyktra Stockholmsungdomar

Nyheter | |

Färre dricker alkohol och färre har utsatts för våld. Den som tar del av Stockholms stads undersökning riktad till elever i grundskolans år 9 och år 2 på gymnasiet möter en i huvudsak positiv bild.

Skolelever dricker mindre, snusar mer

Nyheter | |

Skolelever fortsätter skippa alkohol och tobaksrökning, men snusar mer. Narkotikaanvändning ligger på stabilt låg nivå. Det visar CAN:s nationella skolundersökning som i år fyller 50 år.

Fler flickor i nian dricker alkohol

Nyheter | |

Konsumtionen av alkohol och snus ökar bland flickor i grundskolans årskurs 9. På landsbygden dricker unga mer alkohol jämfört med de i storstäderna, där fler tvärtom har testat narkotika. Om narkotikaklassade läkemedel inräknas, så dubblas andelen som prövat. Detta enligt CAN:s årliga drogvaneundersökning över skolelevers drogvanor.

Färre skolelever röker och dricker

Nyheter | |

| UPPDAT | Andelen skolelever som dricker alkohol är rekordlåga. Även tobaksrökning minskar markant. Men narkotikaanvändning följer inte samma nedgång. Det framgår av CAN:s nya rapport om skolelevers drogvanor.

Unga dissar droger – umgås mer digitalt

Nyheter | |

Alkohol, tobak och narkotika-användning bland skolelever minskar. Andelen i nian som druckit alkohol senaste året är historiskt låg (42 procent), visar CAN:s studie över ungas drogvanor. Ökat dataanvändande en möjlig förklaring.

CAN: Färre ungdomar dricker alkohol

Nyheter | |

Drickande av alkohol fortsätter minska bland skolelever. Färre än hälften – 46 procent – av 15-16-åriga ungdomar uppger att de druckit alkohol senaste året, enligt CAN:s nya enkät som presenteras idag.