Arkiv

Cannabis kan minska cancersmärta

Forskning | |

HAIFA En israelisk studie visar att cannabis kan lindra smärta och minska behovet av opioider hos cancerpatienter. Resultaten är dock osäkra och bortfallet av försökspersoner i studien var stort.