Arkiv

Förslag underlätta för fler sprututbyten

Nyheter | |

Regeringen skickar idag ut remiss om att narkomaner ska få bättre tillgång till rena sprutor och kanyler i landet. Bland annat föreslås att landstingen blir ensam huvudman och att åldern att få delta sänks från 20 till 18 år.