Arkiv

Narkotika-utredningen ute på remiss

Nyheter | |

Den omfattande narkotikautredningen som lämnades till regeringen i höstas är nu ute på remiss. Hela 207 myndigheter, länsstyrelser, kommuner, universitet, föreningar och andra har inbjudits att senast i april tycka till om den över 1000 sidor långa rapporten.

Förslag underlätta för fler sprututbyten

Nyheter | |

Regeringen skickar idag ut remiss om att narkomaner ska få bättre tillgång till rena sprutor och kanyler i landet. Bland annat föreslås att landstingen blir ensam huvudman och att åldern att få delta sänks från 20 till 18 år.