Arkiv

Större risk för snusare få covid-19

Forskning | |

En ny finsk studie visar att snusare löper 68 procent högre risk att drabbas av covid-19 jämfört med personer som inte nyttjar tobak. Det kan punktera några tidigare studier som tvärtom hävdat att tobaksanvändare löper mindre risk.