Arkiv

Hälsofarligt med höga doser CBD i kosten

Forskning | |

KARLSRUHE. En trio tyska kemister har undersökt EU:s regelverk kring CBD, cannabidiol, i livsmedel. Situation är totalt otillfredsställande för såväl konsumenter som för industrin och tillsynsmyndigheterna, anser de tre. EU:s livsmedelsmyndighet ser vissa av CBD-produkterna som ”olämpliga” eller ”hälsofarliga”.