Arkiv

”Rekordsatsning på rättsväsendet”

Nyheter | |

[UPPDAT] Regeringen vill i budgetpropositionen för 2022 satsa över 2,5 miljarder kronor extra på rättsväsendet. Detta för att bekämpa kriminaliteten och öka tryggheten i landet, enligt justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg.

Dyrare tobak och alkohol för stärka försvaret

Nyheter | |

Skatterna på tobak och alkohol ska höjas med totalt en miljard kronor från 2023. Det föreslår regeringen och samarbetspartierna Liberalerna och Centern i kommande budgetproposition. Höjningen är tänkt användas till försvarsanslaget.

Tullfacket: resursökning räcker inte

Nyheter | |

Regeringen vill hejda inflödet av vapen, narkotika och illegal alkohol och ökar anslagen till Tullverket med 375 miljoner kronor kommande tre år. ”Välkommet besked, men nog för lite för att klara bemanna gränsen”, säger tullfackets ordförande Johan Lindgren till Drugnews.

”Höjd alkoholskatt utan effekt”

Nyheter | |

Regeringen flaggade i våras för att höja alkoholskatten från nyår. Men nykterhetsrörelsen IOGT-NTO anser att för att få en hälsoeffekt bör skatten höjas mer regelbundet och i högre omfattning, såsom för tobak.

Kraftigt minskade ANDT-anslag

Nyheter | |

I regeringens budget föreslås anslaget för ANDT-området nästa år minskas nära 100 miljoner kronor. Förödande för förebyggande arbete, anser frivilligorganisationen Blå Bandet.

Kustbevakningen tvingas varsla

Nyheter | |

Kustbevakningen tvingas att varsla uppåt 150 personer och på sikt minska verksamheten eftersom inga mer pengar utlovas i regeringens vårproposition.

Dyrare supa, röka och snusa

Nyheter | |

Regeringen föreslår i vårpropositionen skattehöjningar av öl och vin på nio procent, sprit en procent. Snus vill man höja hela 22 procent, men cigaretter bara 4 procent, vilket kritiserats.