Arkiv

Tveksamt värde av EU-enkät med ”drogbrukare”

Analysen | |

En stor europeisk webbundersökning om narkotika har gjorts riktad med frågor till droganvändare, i Sverige deltog drygt 5 500 personer. Men värdet av den och Folkhälsomyndighetens slutsatser kan ifrågasättas, skriver Staffan Hübinette i en analys.

EU-studie frågar narkotikabrukare direkt

Nyheter | |

EU och Folkhälsomyndigheten vill få en bättre bild över hur narkotikabruket är i Europa – och under pandemin. Därför ombeds droganvändare anonymt medverka i en webb-undersökning. I Sverige hoppas man nå minst 3 000 personer som använt narkotika senaste året.