Samband måttligt alkoholdrickande och förmaksflimmer

Ännu en studie visar på negativa effekter redan vid konsumtion av mindre mängder alkohol. En avhandling vid Umeå universitet visar på att även män med måttlig alkoholkonsumtion har ökad risk för förmaksflimmer.

Sambandet mellan alkoholkonsumtion, vikt, längd, viktförändring, lätt förhöjt blodtryck och risk för förmaksflimmer har undersökts i en studie som baseras på deltagare i Västerbottens hälsoundersökningar. Invånare i Västerbotten inbjuds till en hälsoundersökning vid 30, 40, 50 och 60 års ålder. Data om cirka 100 000 personer analyserades, varav drygt 5 000 fick diagnosen förmaksflimmer.

Undersökningen ingår i den avhandling som Cecilia Johansson, specialistläkare och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, lägger fram 26 maj. Hon har även studerat över 600 personer som fått diagnosen i Skellefteå och Norsjö kommuner.

Bland deltagarna i hälsoundersökningen gick det att se en tydlig koppling mellan alkoholkonsumtion och förmaksflimmer bland män, men inte bland kvinnor. Män som drack mer än 4,8 standardglas per vecka löpte 20 procent högre risk att få förmaksflimmer än de män som drack mindre än 0,9 glas i veckan. En alkoholkonsumtion på 4,8 standardglas motsvarar mindre än en flaska vin i veckan. Det är knappt hälften av vad som i andra sammanhang klassas som riskbruk av alkohol.

– Alla riskfaktorer för förmaksflimmer går inte att påverka, men allmänt kan man säga att det är klokt att hålla koll på blodtrycket och ta blodtryckssänkande medicin om det behövs, hålla nere drickandet samt att hålla en hälsosam vikt, säger Cecilia Johansson i ett pressmeddelande.

• Förmaksflimmer och förmaksfladder (FF) är vanliga hjärtrubbningar, ungefär 330 000 svenskar har fått en sådan diagnos. Då hjärtat inte kan pumpa runt blodet – ökar risk för blodpropp och stroke.

Annonser