CAN utan ordförande

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, saknar ordförande sedan årsskiftet. Det är regeringen som utser ordförande för CAN och någon ny ordförande har ännu inte utsetts.

Regeringen har ännu inte utsett någon ny styrelseordförande för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Regeringen ska utse en ordförande och en ersättare i styrelsen men har ännu inte bestämt sig för vilka de vill se på de posterna. Fram till årsskiftet var Yasmine Bladelius, riksdagsledamot (S) ordförande och ersättare var Anders Andersson (Kd).

– Vi ha fått besked från Socialdepartementet att frågan är under beredning, uppger CAN:s kommunikationschef Sara Kristensson till Drugnews.

Vice ordförande är Lars Ohly, Verdandi, och han leder mötena tills besked kommer om vem regeringen utsett till ordförande.

Ohly är en av de åtta ledamöter och lika många ersättare som utses av CAN:s medlemsorganisationer. Utöver dessa, och de två personer som utses av regeringen, utser också Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) två ledamöter och lika många ersättare. Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen utser vardera en ledamot samt ersättare.

CAN är ett nationellt kompetenscentrum inom ANDTS-området, som samlar in data, analyserar, forskar och informerar om konsumtions- och skadeutveckling av alkohol och andra droger i samhället. CAN har omkring 50 medlemsorganisationer.

Annonser