”Förlora inte Systembolaget”

”Förlora inte Systembolaget!” Uppmaningen från Eric Carlin från WHO:s Europaregion var tydlig på ett seminarium i riksdagen där olika aspekter på en ambitiös alkoholpolitik diskuterades.

– Systembolaget är en gåva. Förlora inte det! Det sa Eric Carlin från WHO:s Europaregion när han sammanfattade sina intryck från i ett seminarium om alkoholpolitik i riksdagen på onsdagen.

Seminariet som hölls i riksdagens lokaler innehöll flera korta föredragningar. Bland annat berättade Lisa Klefbom från Cancerfonden att det, inte minst eftersom vi lever längre, blir fler som drabbas av cancer i Sverige. Hon lyfte fram att många fall av cancer går att förebygga och att det finns en mycket tydlig koppling mellan alkohol och flera olika former av cancer.

Lisa Klefbom
Finns ingen säker nivå på alkoholkonsumtion, enligt Cancerfondens Lisa Klefbom. Foto: Drugnews/JÖ

– Det finns ingen säker nivå på alkoholkonsumtion, sa Lisa Klefbom.

Klefbom påpekade att valet att dricka alkohol eller inte visserligen är varje individs beslut, men att omgivningen spelar roll.
–Samhället måste skapa förutsättningar som gör det enkelt att vara hälsosam, sa Lisa Klefbom från Cancerfonden.

Enligt Cancerfondens analys av politik som förebygger uppkomsten av cancer ligger Sverige rätt bra till när det gäller alkoholpolitiken. Bland annat Systembolagets monopol och de effekter det har, gör att Sverige har många välfungerande åtgärder på plats.

Maik Dünnbier från Movendi International gav ett globalt perspektiv. Han lyfte fram att alkoholen orsakar stora indirekta skador i samhället och att den totala skada som alkohol orsakar är nästan dubbelt så stor som den tobaken orsakar. Bara när det gäller ekonomin förloras globalt motsvarande 2,6 procent av BNP på grund av alkohol.
– Alkoholpolitiken är en enorm outnyttjad potential för att stödja utveckling, sa Maik Dünnbier.

Seminariet anordnades av Movendi International och IOGT-NTO i samverkan med Världshälsoorganisationens, WHO:s,  Europaregion.

Annonser