Tonårsparlör hjälper föräldrar prata alkohol

I morgon är det sista april, eller Valborg. Ett firande som hos en del är förknippat med alkohol. Inför det skickar IQ ut tonårsparlören, en skrift för att hjälpa föräldrar att tala med ungdomar om alkohol.


– Föräldrar spelar här en avgörande roll. Att engagera sig och prata med sitt barn om alkohol och vara tydlig med vad som gäller, gör stor skillnad, säger Mojtaba Ghodsi, vd på IQ i ett pressmeddelande.

För att underlätta dessa samtal skickar Systembolagets dotterbolag IQ sedan 2002 hem boken Tonårsparlören till föräldrar med barn som fyller 14 år under året. I år är det närmare 122 000 hushåll som fått boken. I Tonårsparlören finns fakta, argument och konkreta tips på hur man som förälder kan förhålla sig och agera för att hjälpa sin tonåring att fatta egna, kloka beslut.

Det är mycket vanligt att tonårsföräldrar talar med sina ungdomar om alkohol. Enligt den undersökning som IQ låtit göra säger över 90 procent av föräldrarna att de talat med sin tonåring om alkohol det senaste året. Hälften har gjort det flera gånger. När föräldrarna själva få svara så är det något vanligare att de som är kvinnor säger att det talat med tonåringen fler gånger. Men skillnaden mellan könen är inte väldigt stor.

Det är stor skillnad mellan könen när frågan är vem som främst talar alkohol med tonåringen.
Grafik: Drugnews Klicka på graf för större bild

När man frågar vem som främst talar med tonåringen om alkohol får man dock helt olika svar beroende på om det är män eller kvinnor som svarar. På den frågan svarar en mycket stor andel av kvinnorna att det är mamman i familjen som tar det ansvaret. Tre fjärdedelar av kvinnorna svarar att det är mamman som tar huvudansvaret för att tala alkohol. Bara en av tio menar att det är pappan.

Frågar man männen är svaret annorlunda. Då är det nästan hälften, 47 procent, som säger att det är pappan som är den som främst diskuterar alkohol, medan färre än fyra av tio anser att det är mamman.

Trots att andelen ungdomar som dricker alkohol sjunkit det senaste decenniet så är det fortfarande en lika stor andel av tonårsföräldrarna som tror att det är väldigt vanligt att ungdomar under 18 år dricker alkohol vid Valborg nu som 2015. Ungefär 90 procent av föräldrarna svarade att det är väldigt eller ganska vanligt att ungdomar dricker alkohol vid Valborg både 2015 och 2022.

Tonårsparlören finns digitalt på svenska och engelska, och som ljudbok.

Annonser