Brett upprop mot tysk legalisering

BRYSSEL Över 20 europeiska frivilligorganisationer från civilsamhället protesterar nu kraftigt gemensamt i ett öppet brev till EU-kommissionen mot Tysklands planer att legalisera cannabis.

 De oroas över att det tyska planerna – som presenterades i veckan av koalitionsregeringen i Berlin – kan hota folkhälsan och de globala ansträngningarna som görs för att minska narkotikarelaterade skador.

Uppropet har hittills undertecknats av 23 organisationerna från tio länder och skickats till den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson, som handhar inrikes frågor och säkerhet i unionen.

De är verksamma bland annat inom områdena förebyggande, behandling och rehabilitering. Bland dessa finns Europe Against Drugs, nätverket Europe Against Drugs (EURAD), World Federation Against Drugs, italienska behandlingscentret San Patrignano, men även svenska föreningar som IOGT-NTO, Narkotikapolitiskt center, Riksförbundet narkotikafritt samhälle, Svenska Narkotikapolisföreningen och LP-vännernas Kamratförening.

De menar att det tyska initiativet (att tillåta bruk och mindre innehav, få odla tre cannabisplantor, cannabisklubbar och i nästa steg starta försöksprojekt med laglig produktion och kommersiell försäljning i några regioner) kan öka cannabisrelaterade skador i Europa och samtidigt undergräva andra EU-länders ansträngningar att upprätthålla en effektiv narkotikapolitik.

– Det råder ingen tvekan om att legalisering av cannabis i Tyskland kommer att ha en signifikant påverkan på grannländerna. På en inre marknad med öppna gränser blir det svårt att säkerställa att cannabis som produceras legalt i Tyskland inte avleds till mer lönsamma marknader i andra länder, säger Stig-Erik Sørheim, president i EURAD, i en kommentar.

• Drugnews: Vad hoppas ni Ylva Johansson och EU-kommissionen ska göra för att de stoppa tyska planerna?

Stig Erik Sørheim, EURAD, Foto: Drugnews

Vi ser att diskussionerna med kommissionen redan har lett till att Tyskland modererat legaliseringsplanerna avsevärt. Första delen av förslagen är mer en form av ”avkriminalisering” som avviker från kommersiell marknad. Det är oklart om EU-kommissionen har möjlighet att påverka det. Men förslaget om ”försöksprojekt” med legal cannabis är ett ämne som bör behandlas på EU-nivå och där andra medlemsstater bör ha möjlighet att göra invändningar, svarar Sørheim.

• Men är det ens möjligt att stoppa cannabisvågen i Europa? Flera andra EU-länder har redan börjat liberalisera cannabisregler?
– Cannabisvågen är inte en naturkraft – det är ett politiskt beslut att liberalisera lagstiftningen. En sådan politisk våg kan vara svår att vända, samtidigt finns det starka motkrafter, även internt i Tyskland. Den tyska oppositionen har varit kritisk till planerna, men även inom regeringen verkar det ha varit delade meningar.

Sørheim på EURAD påpekar samtidigt att vi har ganska kort erfarenhet av legalisering av cannabis i Nordamerika, men att med tiden kommer vi få mer dokumentation om effekter av legaliseringen (på konsumtion, folkhälsa, svart marknad etc.) – på gott och ont.
Vi har möjlighet att vänta ut situationen och lära oss så mycket som möjligt av de erfarenheter som görs där, innan vi väljer vår egen kurs, enligt Stig Erik Sørheim.


Länk till det öppna brevet till EU-kommissionen som hittills undertecknats av 23 frivilligorganisationer. Hittills inga från Tyskland, men då det är ett levande dokument Sørheim hoppas att ”några tyska organisationer kommer signera efter hand”.

Annonser