”Vi har för dålig koll på missbruket”

Den moderata riksdagsledamoten Johan Hultberg anser att Sverige inte har koll på det tunga missbruket och flaggar för att staten behöver stärka tillsynen av regionernas beroendevård. Det framgick vid ett panelsamtal i Stockholm på onsdagen.


Tillgången till läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, Laro, stod i centrum när läkemedelsföretaget Indivor arrangerade ett panelsamtal i Stockholm om hur regionerna ska bidra till att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Indivor säljer i Sverige både Subutex och Suboxone, två läkemedel som används inom Laro-vården.

Charlotte Gedeon
Foto: Drugnews/JÖ

– Vi skulle behöva fördubbla antalet i Laro-behandling för att komma till Norges siffror. Det sa Charlotte Gedeon, överläkare vid Humana Solstenen, en av Skånes största privata Laro-aktörer.
Hon påpekade att det i Skåne inte finns några köer till behandling, medan vissa kliniker i andra delar av landet har intagningsstopp. Något hon jämförde med att ha intagningsstopp för skadade i trafikolyckor.

Gedeon poängterade att läckage från Laro-programmen historiskt har varit ett bekymmer och att det varit en svår balansgång mellan frihet och ansvar för samhället. Det menar hon har ändrats i och med att det nu finns möjlighet till depåbehandling.

– Det ersätter tabletter med en injektion som kan ges så sällan som en gång i månaden, berättade Charlotte Gedeon.

Johan Hultberg
Foto: Drugnews/JÖ

Riksdagsledamoten Johan Hultberg (M) lyfte fram att det är en patientgrupp med svag ställning och att det därför är viktigt med en stark röst från professionen. Han menade att grundproblemet är bristande tillgänglighet till Laro-behandling.

– Grundläggande är att vi inte har koll. Vi har inte koll på det tunga missbruket. Vi vet inte hur många som är i Laro-behandling, sa Johan Hultberg.

Johan Hultberg framhöll att stärkt beroendevård är en särskild punkt i Tidöavtalet och han menade att staten kanske också behöver stärka tillsynen för denna vård.

Det fick Carina Örgård (V) från Västra Götalandsregionen att reagera i ett samtal som i övrigt präglades av en stor samsyn. Hon beskriv den tuffa ekonomiska verkligheten för regionledningen i Västra Götaland.
– Att staten i detta läge ska komma med piska känns märkligt. Vi sliter, sa Carin Örgård.

Birgitta Johansson Huuva (C), regionråd från Norrbotten, beskrev problemen i Norrbotten med stora avstånd och hög dödlighet. Hon pekade på behovet av att hitta samspelet mellan olika delar av vården, som psykiatri, infektion och primärvård.

Johansson Huuva lyfte också perspektivet att personer kan bli beroende till följd av behandlingar inom vården.
– En del har påbörjat en behandling i sjukvården, som sedan inte tagit ansvar för de effekter det kan få, sa Birgitta Johansson Huuva.

Annonser