Svenskar mer positiva till cannabis

Fler svenskar har blivit mer positivt inställda till cannabis, enligt en ny enkät i mars månad utförd av Ipsos. Fortfarande är dock en klar majoritet – två av tre – helt emot en legalisering av drogen, men andelen är lägre än tidigare, understryker forskaren Håkan Leifman för Drugnews.

Enkäten (pdf-fil) är beställd av Stiftelsen mot alkohol- och narkotikamissbruk (RFMA) och redovisades på organisationens seminarium i onsdags om vad legalisering av cannabis skulle kunna få för konsekvenser.

Nära 1200 svenskar i åldrarna 16 till 75 år har 16 – 20 mars fått ta ställning till fyra påståenden om cannabis:
Såsom att det borde vara lagligt att odla cannabis för eget bruk; vara tillåtet använda drogen; Sverige borde ha en mindre restriktiv hållning till cannabis, som i vissa andra länder i Europa, om drogen göra det möjligt att sälja, köpa och använda drogen i Sverige (dvs legalisering).

Tre av frågorna kan jämföras med en liknande undersökning 2014. Medan den om legalisering har uppskattats i jämförelsen.
– Bilden är entydig. Svenska folket har blivit mer positivt inställda till cannabis från 2014 till idag, säger Håkan Leifman, sociolog Karolinska institutet och styrelseledamot i RFMA, till Drugnews.

Till exempel svarade fyra procent 2014 att cannabis borde vara tillåtet att odla, jämfört med 14 procent i den nya undersökningen i år (69 proc. emot idag). Om drogen ska vara tillåten att använda svarade sex procent ja 2014, vilket idag ökat till 14 procent (66 proc. instämmer inte). Bara 19 procent vill ha en mindre restriktiv hållning till drogen (66 proc. håller inte med).

På frågan om legalisering av cannabis uppger 18 procent idag att de är för och 67 procent emot. Frågan ställes inte för nio år sedan, men utifrån svaren på övriga påstående så talar mycket för att denna andel var betydligt lägre 2014, sannolikt 4-6 procent.

Överlag är kvinnor mer restriktiva än män till cannabis (72 proc. respektive 63 proc. emot legalisering), yngre mer positivt inställda än äldre. Men en majoritet är alltså emot en legalisering, bara bland unga män 16-29 år är det fler som är för än mot (42 procent jämfört med 38 procent). Minst tillåtande är äldre kvinnor (8 proc. för och 81 proc. emot), enligt enkäten.
Sett till partisympatier, så är det fler som röstar på Vänstern och Centern som vill legalisera, lägst är andelen hos S- och KD-väljare, enligt enkäten.

– Även om andelarna är relativt låga, så är det tre gånger fler svenskar som är positiv inställda till cannabis nuförtiden än 2014, säger Håkan Leifman.

Vad om driver denna utveckling är han inte klart över, även om mer cannabisvindar blåser i omvärlden nog påverkar.
– Vi vet inte säkert, men något har hänt senare tid. Det talas mer om cannabis utifrån kriminella gängens intäkter från droger, dödsskjutningar, den höga narkotikarelaterade dödligheten i landet. Cannabis diskuteras mer bland partier och Skyttedals utspel är ett exempel, säger han.

• Drugnews: närmar sig Sverige en legalisering av cannabis?
– Nej, det tror jag inte. I vår undersökning är två av tre emot det, inget politisk parti driver frågan, och vi har ett tydligt avståndstagande mot narkotika i samhället. För många föräldrar är narkotika det värsta de kan tänka sig deras barn kan hamna i, svarar Leifman

Sverige har en lägre cannabisanvändning i jämförelse med både nordiska grannländer och Europa, i alla åldersgrupper (4 procent i Sverige). Leifman talar om ett ”glapp” som tyder på att förebyggande och informationsinsatser kan spela roll.

Han är övertygad om att en legalisering av cannabis skulle leda till att fler kommer att använda drogen, även om de flesta inte skulle fastna i missbruk och en liten grupp använder mycket. Han jämför med när motboken togs bort för alkoholdrycker 1955, så fördubblades konsumtionen på 15 år.

Han har även en tydlig åsikt om det personliga ansvaret, som han framförde på RFMA:s konferens.
– Vuxna människor har eget ansvar om de använder en drog som är olaglig, alla är inte offer. De flesta fastnar inte i beroende, men det finns de som riskerar att göra det. Det behövs mer medmänsklighet, solidaritet och att ta hand om varandra och i detta ingår att vara försiktig med droger – legala som illegala, tycker jag, säger Håkan Leifman.

RFMA:s cannabis-konferensen medverkade flera experter och forskare som varnar för ökad användning, skador och kommersialisering av en cannabis-legalisering. Även några politiker, såsom Liberala ungdomsförbundets ordförande Erik Berg som vill legalisera, ”om det minskar lidandet och dödligheten. LUF har i en rapport beräknat att samhället skulle få in ”en grön miljard” per år från skatt på drogförsäljning och spara polisresurser.
Vänsterns Karin Rågsjö vill att vi ska lyssna mer på forskarna, avkriminalisera eget bruk, inte legalisera, men följa utvecklingen i länder som Kanada och Tyskland som tillåtit respektive planerar legalisera cannabis.

Annonser