Alkohol viktig faktor bakom högt blodtryck

Högt blodtryck är en viktig orsak bakom många sjukdomar och ett effektivt sätt att minska högt blodtryck är att minska alkoholkonsumtionen. Det slås fast i en ny rapport som presenterades på tisdagen.

Högt blodtryck är i sig den främsta orsaken till hjärtsjukdom, stroke, typ 2-diabetes och demens. Samtidigt är högt blodtryck något som oftast går att förebygga.

– Högt blodtryck är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och död i världen idag, och alkoholens bidrag till högt blodtryck är en av många förbisedd faktor, säger Frida Dangardt, överläkare och forskare vid Barnhjärtcentrum på Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg, i en kommentar.

Frida Dangardt. Foto: Göteborgs universitet

Enligt rapporten förbises alkohol ofta vid förebyggande insatser och ses av personal i hälso- och sjukvården som mindre viktigt än fysisk aktivitet, matvanor och rökning för att förebygga högt blodtryck och andra sjukdomar.

– Om vi kan öka medvetenheten om detta samband hos både allmänhet och inom hälso- och sjukvården är mycket vunnet, säger Frida Dangardt.

Forskarna drar slutsatsen att det mest kostnadseffektiva sättet att minska förekomsten av högt blodtryck, och de sjukdomar som högt blodtryck orsakar, är att införa åtgärder som minskar alkoholkonsumtionen i befolkningen.

Tidigare har man trott att alkohol i låga eller måttliga doser kan skydda mot hjärt-kärlsjukdom. Men allt fler studier med starkare metodik visar enbart på negativa effekter av alkoholkonsumtion på ischemisk hjärtsjukdom, stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar.

– I takt med att kunskapsläget förbättras blir det allt tydligare vilken risk alkohol utgör för människors hälsa och välmående. Vi måste göra upp med föreställningen om att små mängder alkohol skulle vara harmlöst, säger Lucas Nilsson, förbundsordförande för IOGT-NTO.

Rapporten om sambandet mellan alkohol och högt blodtryck är framtagen av bland många andra Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet.

Fotnot: Här finns länk till rapporten Alkohol och Blodtryck (pdf)

Annonser