Rökning orsakar 16000 fler dödsfall i Danmark

KÖPENHAMN Omkring 16 000 fler dödsfall i Danmark sker varje år bland personer som röker eller har rökt, jämfört med personer som aldrig har rökt. Det gör tobaksrökning till den riskfaktor som påverkar den danska sjukdomsbördan mest.

Uppgiften kommer från rapporten Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer . Rapporten har utarbetats av det Statens Institut for Folkesundhed för den danska hälsomyndigheten Sundhedsstyrelsen. Syftet är att bidra med kunskap om vad nio olika riskfaktorer betyder för dödlighet, kontakter med sjukvården och frånvaro från arbetsmarknaden.

– Rökning är den riskfaktor som belastar samhället, sjukvården och medborgarna mest. Om rökningen helt togs bort från den danska befolkningen skulle män leva tre år och åtta månader längre och kvinnor tre år och en månad längre, säger professor Janne Tolstrup från Statens Institut for Folkesundhed i ett pressmeddelande.

–  Den högsta risken för dödsfall och andra bördor ses dock bland människor som röker mycket, det vill säga mer än 15 cigaretter om dagen. Resultaten understryker därför att det fortfarande är viktigt att förhindra att unga börjar röka och att det finns en stor hälsovinst med att sluta röka, säger, biträdande professor Stine Schramm.

Även om andelen danskar som röker har minskat under de senaste decennierna, kan effekten av denna nedgång ännu inte ses eftersom det tar många år innan rökningens konsekvenser visar sig i form av sjukdom och dödsfall.

Andra riskfaktorer som stillasittande fritidsaktiviteter och alkohol bidrar också till många extra dödsfall – 4 600 respektive 2 500 extra dödsfall per år. När det gäller alkohol ses de extra dödsfallen särskilt hos män.

Annonser