Svenska folket: Fel bli berusad när barn är med

IQ:s alkoholindex visar på små förändringar i svenskarnas syn på alkohol. 8 av 10 anser t.ex att det är fel att vara berusad när barn är med. Över tid har de som svarar på enkäten dock blivit något mildare i sitt avståndstagande och färre säger att det är ”helt fel”.

84 procent av de personer som svarat på Systembolagets dotterföretag IQ:s undersökning uppger att det är ”helt fel” eller ”mer fel än rätt” att bli berusad när barn är med. Den andelen har legat stabilt under de 12 år som undersökningen genomförts.

Däremot kan man över tid se att det skett en liten förskjutning. De som svarar att det är helt fel att bli berusad när barn är med blir något färre, medan fler svarar att det är mer fel än rätt.

En stor majoritet av svenskarna anser det är fel att bli berusad när barn är med. Grafik: Drugnews

Denna förändring i riktning mot ett mildare avståndstagande syns också i svaren på andra frågor och sammantaget ser IQ i sin undersökning att svenskarnas attityder till alkohol i vardagen har blivit något mer tillåtande.

Färre tycker till exempel att det är fel att dricka sig till minnesluckor. Även på frågan om att dricka så mycket att man efteråt har svårt att komma ihåg hur mycket det faktiskt blev, ser vi en tydlig minskning av de som helt tar avstånd. 2010 var det 68 procent som svarade ”helt fel”, och nu senast 49 procent.

Majoriteten tycker att det är fel att dricka något glas vin eller öl till lunch på vardagar, men det är klart färre år 2022 än när IQ först ställde frågan i år 2015. Andelen som svarar ”helt fel” har minskat från 41 till 32 procent.

– Ljuspunkten i sammanhanget är ändå att alkoholkonsumtionen går ner i Sverige, även om attityderna till alkohol blir alltmer tillåtande. Det negativa med en mer tillåtande inställning till alkohol är om det leder till att det faktiskt dricks mer i barns närvaro, på jobblunchen – så att omgivningen påverkas negativt, eller att man sätter sig onykter bakom ratten, säger IQ:s vd Mojtaba Ghodsi i ett pressmeddelande.

IQ:S ALKOHOLINDEX mäter svenskarnas attityder till alkohol genom ställa sju frågor.  Undersökningen genomförs av Novus, i 2022 års undersökning intervjuades 4015 personer, 16 år och äldre, i en slumpmässigt rekryterad webbpanel.

Annonser