En av tio drabbas av närståendes drickande

Drygt en av tio svenskar påverkas negativt av någon närståendes alkoholdrickande och en av 13 påverkas negativt av närståendes rökande. Det visar en ny rapport från CAN. Men andelen som drabbas av närståendes rökande minskat.

Jag tänker att det hänger ihop med att det är färre som röker”, säger CAN:s Uredare Erica Sundin till Drugnews.

Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning, CAN,  har undersökt hur svenskarna är påverkade av närståendes rökning, drickande av alkohol och användning av narkotika.  Undersökningen, som genomfördes 2021, har nu presenterats.

Den visar att var fjärde svenska har någon närstående som de anser dricker för mycket alkohol och ungefär 12 procent har upplevt negativa effekter av någon närståendes drickande. Drygt tre procent uppger att det påverkats mycket negativt. Det betyder att alkohol är den substans som påverkar flest närstående negativt.

När det gäller alkohol är det en säkerställd nedgång sedan 2017, då andelen var över 14 procent. Enligt Erica Sundin på CAN, är det troligen kopplat till att vi har sett en minskning av alkoholkonsumtionen i Sverige under samma period.

– Sedan har vi gruppen som har påverkats mycket negativt. I den gruppen ser vi ingen förändring. Den har legat stabilt på tre procent i alla tre mätpunkterna, säger Erica Sundin.

Också det ligger enligt CAN i linje med att de som dricker ofta och mycket och har beroendeproblem inte heller har förändrats under perioden.

Grafik Andel av befolkningen som påverkas negativt av att någon i deras liv röker, dricker alkohol eller använder narkotika-
Andel i befolkningen som under de senaste 12 månaderna påverkats negativt av att någon i deras liv röker, dricker för mycket alkohol eller använder narkotika. Grafik: Drugnews

Ungefär en av 13 har påverkat negativt av någon i deras liv röker dagligen. Också det är en säkerställd minskning sedan 2017 och en hälften så stor andel som 2013.
För tobak följer det ganska tydligt nedgången av cigarrettrökning, framför allt den dagliga rökningen.  Jag tänker att det hänger ihop med att det är färre som röker, säger Erica Sundin.

Nästan fyra procent påverkas negativt av att de har någon i sitt liv som använder narkotika. Det är en säkerställd minskning sedan 2017, men i nivå med resultatet från 2013.

 I denna undersökning har CAN för första gången ställt frågan om de som påverkas negativt av närståendes användning av alkohol och narkotika sökt någon form av hjälp för egen del.

– Vi misstänkte att det skulle vara få som sökt hjälp, men jag blev ändå förvånade att det var så få som hade gjort det, säger Erica Sundin
Eftersom det är första gången som frågan ställs i undersökningen, så det finns inga tidigare siffror att jämföra med. Av de som har någon närstående som dricker för mycket eller använder narkotika var det ungefär en av 30 som sökt hjälp för sig själv från vården eller till exempel en anhöriggrupp.

–Det finns inte någon bra statistik eftersom det inte alltid som sjukvården eller kommunen registrerar om någon är anhörig eller inte, säger Erica Sundin.

Bland dem som upplevt stora problem är andelen som sökt hjälp större. Men även av dem som har påverkats mycket negativt är det färre än en av sex som sökt hjälp.

– Vi kan inte veta om de har ett behov av det eller inte, men man kan ju misstänka att det delvis fortfarande är stigmatiserat med denna typ av problem, säger Erica Sundin.

En annan förklaring till att en så liten andel söker hjälp skulle kunna vara att man helt enkelt inte vet var man kan söka hjälp.

I undersökningen har CAN också frågat var de som sökt hjälp vänt sig. De som svarat har kunnat ange fler alternativ. De flesta, sex av tio, som sökt hjälp har gjort de från vården. Tre av tio har vänt sig till kommunen. Andelen som vänt sig till internet, stödgrupper, stödlinje på telefon eller annat är betydligt lägre.

– Det är också intressant med könsskillnaden. Generellt rapportera kvinnor i större utsträckning problem från andras alkohol- och narkotikaanvändning.
Kvinnor är också mer benägna att själva söka hjälp om de upplever problem av att någon i deras närhet dricker för mycket eller använder narkotika.

Med närstående menas i undersökningen till exempel familj, ex-parter, vänner eller arbetskamrater. Resultaten baseras på svar från totalt 36 844 personer i åldern 17–84 år som medverkat i en omfattande pappers- och webbenkät. Undersökningen görs vart fjärde år och nästa kommer att göras 2025.

Hela rapporten (pdf): Utsatthet för andras användning av alkohol, narkotika och tobak

 

Annonser