Tre av fyra svenskar: Alkohol inte viktigt till jul

Tre av fyra svenskar tycker inte att det är viktigt att det serveras alkohol till julfirandet. Det visar en undersökning som IQ beställt. Nästan sju av tio svenskar skulle inte sakna alkoholen om de firade en vit jul utan alkohol.


Det är Systembolagets dotterbolag IQ som beställt undersökningen. IQ arbetar för att få människor att fundera över både sitt eget och andras drickande.
Tre av fyra tillfrågade i undersökningen svarade att de anser att alkohol inte är så viktigt vid julfirandet, att det är helt oviktigt eller så dricker de inte alkohol.

– Det är en myt att alla tycker att alkohol är viktigt vid julfirandet. Man ska inte bara ta gamla vanor för givna. Det är allas vårt ansvar att utmana dem, säger Mojtaba Ghodsi, vd på IQ i en kommentar till undersökningen.

På frågan om de skulle sakna alkohol om de firade en jul utan alkohol var det bara en av fyra som svarade ja. Sju av tio svarade att det inte skulle sakna alkohol eller så drack de inte alls alkohol. Av männen var det drygt tre av tio som skulle sakna alkohol om den uteblev från julfirandet, av kvinnorna var det så lite som 15 procent som svarade att de skulle sakna alkoholen.

Av undersökningen framgår också att ungefär 80 procent av de tillfrågade anser att julfirandet skulle bli bättre eller lika bra om det dracks mindre alkohol, åtta procent tror att det skulle bli sämre och 13 procent har svarat ”vet ej”.

Det finns en tydlig skillnad mellan könen också här. Av de kvinnor som svarat anser 17 procent att julfirandet skulle bli bättre om det dracks mindre alkohol, bara fem procent att det skulle bli sämre, medan 64 procent anser att det skulle bli lika bra. För männen är det 12 procent som anser att mindre alkohol skulle leda till ett bättre julfirande, medan 11 procent anser att det då skulle bli sämre.  Av männen var det 65 procent som svarade att det inte skulle vara någon skillnad.

Fotnot: Kantar Sifo genomförde den riksrepresentativa undersökningen, på uppdrag av IQ, under perioden 29–30 november 2022, bland 1 022 personer (517 män och 505 kvinnor) 18 år och uppåt via en webbpanel. Antal i respektive ålderskategori; 18–29 år: 223, 30–49 år: 354, 50–64 år: 233, 65–79 år: 212.

 

Annonser