Narkotikadöden fortsätter minska

Antalet förgiftningsdödsfall minskade ifjol till 723 döda, -7,4 procent färre jämfört med år 2020. Heroinrelaterade dödsfall minskar mest, medan antal döda med opioidläkemedlen oxikodon och buprenorfin fortsatt är på hög nivå, visar en sammanställning från RMV.

Nya data från Rättsmedicinalverket visar att dödligheten i läkemedels- och narkotikaförgiftningar fortsätter att minska från 781 fall år 2020 till 723 fall ifjol. Det förstärker en positiv och minskande trend sedan några år.

Lagstiftningen har under hela perioden 2000-2020 varit densamma. Frågan är därför hur förändringarna över tid kan förklaras.

RMV redovisar också antalet dödsfall för de tio vanligast substanser (läkemedel/droger) som bedöms bidragit till dödsfall där oxikodon och buprenorfin är de vanligaste. Oxikodon och buprenorfin är smärtstillande preparat, men buprenorfin används även vid behandling av opioidberoende.

– Även om antalet heroinförgiftningar minskar, är gruppen opioder som helhet fortsatt mycket vanliga i förgiftningsdödsfall. Den höga förekomsten av opioider i dödliga förgiftningar ses även hos våra nordiska grannar, såväl som i resten av Europa, säger Carl Söderberg, rättsläkare och klinisk farmakolog vid Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgenetik och rättskemi, i ett pressmeddelande.

Källa RMV

Etiketter:

Annonser