Ökade alkoholskador i Finland efter alkoholliberalisering

HELSINGFORS Dödsfall och leversjukdomar orsakade av alkohol ökade efter liberaliseringen av alkoholpolitiken i Finland 2018. Det visar en ny rapport från Institutet för hälsa- och välfärd.


Den nya finska alkohollagen som trädde i kraft 2018 innebar flera liberaliseringar. Bland annat blev det tillåtet att sälja starkare alkoholdrycker, ända upp till 5,5 procent alkohol, och även spritbaserade dryckesblandningar i dagligvarubutiker.

Institutet för hälsa- och välfärds har på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet har bedömt effekterna av förändringarna. I en färsk rapport konstaterar de att det märks en ökning av både dödsfall och sjuklighet.

År 2019 och 2020 dog cirka 160 fler personer per år av alkoholrelaterade sjukdomar och förgiftningar än före lagändringen. År 2020 dog sammanlagt cirka 1 700 personer av dessa orsaker.

– Efter lagreformen ökade alkoholdödligheten mer än alkoholkonsumtionen på befolkningsnivå. Detta tyder på att de som dricker mycket alkohol har ökat sin alkoholkonsumtion mer än andra konsumenter, säger Pia Mäkelä, forskningsprofessor vid Institutet för hälsa- och välfärd i ett pressmeddelande.

Utvecklingen hade kunnat vara ännu sämre. Höjda alkoholskatter och den allmänna trenden begränsade effekterna.

– Alkoholskatterna höjdes med 10 procent 2018. I allmänhet minskar skattehöjningarna alkoholkonsumtionen, men 2018 gick det annorlunda. Konsumtionen ökade med en aning trots skattehöjningarna, konstaterar Mäkelä.

Från och med 2019 minskade den totala alkoholkonsumtionen igen, vilket delvis berodde på höjningarna av alkoholskatterna och coronaepidemin. På längre sikt har den totala konsumtionen i Finland i regel minskat sedan 2007.

I förhållande till hela alkoholförsäljningssystemet var reformen av alkohollagen 2018 ganska liten, det var 3,2 procent av det finska alkoholmonopolet Alkos försäljning som öppnades upp.

En mer omfattande avveckling av Alkos monopolsystem hade kunnat öka de skadliga effekterna betydligt mer enligt Institutet för hälsa- och välfärd.

– Att begränsa antalet försäljningsställen och inte främja försäljning av alkoholdrycker på alkoholmarknaden är ett centralt sätt att förebygga alkoholskador och främja befolkningens välfärd, hälsa och trygghet. Här har monopolsystemet för detaljhandeln med alkohol en nyckelroll, konstaterar Institutet för hälsa- och välfärds generaldirektör Markku Tervahauta.

• Fotnot: Rapporten på finska (pdf) Vuonna 2018 voimaan tulleen alkoholilain jälkiarviointi

Annonser