Cannabis kan minska cancersmärta

HAIFA En israelisk studie visar att cannabis kan lindra smärta och minska behovet av opioider hos cancerpatienter. Resultaten är dock osäkra och bortfallet av försökspersoner i studien var stort.

Professor Raphael Mechoulam. Foto via Wikipedia

Israel är kanske det land vid sidan av USA och Kanada där man satsar mest på cannabis i medicinska syften. En pionjär på området är kemisten och idag professorn vid Hebrew University i Jerusalem, Raphael Mechoulam (född 1930), som tillsammans med kollegan Yechiel Gaoni var de första att isolera det rusgivande ämnet THC i cannabisplantan 1964.  Det var också Mechoulam och hans forskarlag som upptäckte den kroppsegna cannabinoiden anandamid 1992.

I en färsk studie[1] har ett forskarlag från flera olika medicinska institutioner och universitet i Israel undersökt effekterna av medicinsk cannabis mot cancerrelaterad smärta*. För de flesta onkologipatienter förbättrades smärttillståndet avsevärt. Även andra cancerrelaterade symtom såsom depression, ångest och sömnlöshet minskade, liksom konsumtionen av smärtstillande medel. Biverkningarna av cannabisbehandlingen uppges vara minimala.

Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Pain Research i somras. De tyder, enligt forskarna, på att medicinsk cannabis kan övervägas som ett alternativ till de smärtlindrande läkemedel som vanligtvis ordineras till cancerpatienter.

– Traditionellt behandlas cancerrelaterad smärta huvudsakligen av opioider, men de flesta onkologer uppfattar sådan behandling som farlig, så alternativa terapier krävs.

David Meiri, bitr prof i Haifa.

Det sa en av författarna till studien David Meiri, biträdande professor vid Technion Israel Institute of Technology när han intervjuades i EurekAlert, nättidning för American Association for the Advancement of Science.
– Vår studie är den första som bedömer de möjliga fördelarna med medicinsk cannabis för cancerrelaterad smärta hos onkologipatienter; samla in information från behandlingsstart, och med upprepade uppföljningar under en längre tid, för att få en grundlig analys av dess effektivitet, fortsatte han.


Ingen kontrollgrupp och stort bortfall
Det finns bara ett fåtal tidigare studier om effekterna av cannabis mot cancersmärta och de visar på svaga resultat, varför behandling sällan rekommenderas. En metaanalys från 2020, där man alltså sammanvägt resultat av flera studier av hög kvalitet, visade att Nabiximols (som innehåller hälften THC och hälften cannabidiol, CBD), inte gav någon lindring av cancersmärta.[3] Däremot visar en studie från Irland att många cancerpatienter frågar efter just cannabis.[4]

I den israeliska studien inledde 324 patienter behandlingen med cannabis. 65 av dem hade tidigare använt drogen. Medianåldern var 64 år.  De fick antingen röka, inhalera eller inta cannabisolja under tungan. Efter en månad återstod 212 patienter, efter 3 månader 156 och efter 6 månader var det bara 126 patienter kvar i studien. Bortfallen berodde på följande: ingen effekt 55 patienter, biverkningar 36, inget behov av smärtlindring 14, dödsfall 69. Resten av avhoppen berodde på att patienterna inte längre gick att få tag på.

En annan svaghet i studien, förutom det stora bortfallet, var att man inte hade någon kontrollgrupp som fick placebo, (”låtsasmedicin”).

I en studie från 2018 där man sammanställt många studier med kontrollgrupper om cannabis nytta vid icke cancerrelaterad smärta syntes nästan lika stor effekt av placebo som av cannabis.  29 procent av dem som fick cannabis i olika former upplevde en 30-procentig smärtlindring, jämfört med 25,9 av dem som fick placebo.[5]

Oberoende av intagningssätt fick patienterna i den israeliska studien en genomsnittlig dos på 20 gram THC i månaden kombinerat med 10 gram CBD, under hela perioden. Patienterna fick sedan fylla i ett omfattande frågeformulär hur de mådde vid inledningen av behandlingen och efter en, tre respektive sex månader.

För de 126 patienter som behandlats i sex månader hade 72 en positiv effekt på smärta, 33 hade negativ och för 21 var det ingen skillnad.

• Fotnoter: [1] Aviram et al (2022)  Frontiers | The Effectiveness and Safety of Medical Cannabis for Treating Cancer Related Symptoms in Oncology Patients (frontiersin.org), Front. Pain Res., 20 May 2022.

[3] Boland et al (2020).  Cannabinoids for adult cancer-related pain: systematic review and meta-analysis, BMJ Support. Palliative Care. (2020) 10:14–24.  – PubMed (nih.gov)

[4]  Coyne  et al (2020). Cannabis and cancer: Examining the use and perceived benefits in an Irish cancer cohort. | Journal of Clinical Oncology (ascopubs.org), J Clin Oncol. (2020) 38:e24178–e24178.

[5]  Stockings et al (2018). Cannabis and cannabinoids for the treatment of people with chronic noncancer pain conditions: a systematic review and meta-analysis of controlled and observational studies. Pain 2018 Oct;159(10):1932-1954.

• * Mer om smärta vi cancer. (Internetmedicin.se)

Etiketter:

Annonser