Fler ungdomar missbrukar lustgas

Polisen är orolig över att fler ungdomar använder lustgas som rusmedel och märks särskilt mer i storstäderna, enligt en ny CAN-undersökning. Felaktig användning kan leda till bland annat syrebris och neurologiska skador.

Flera kommuner har i år rapporterat om ökad användning av lustgas som berusningsmedel. Rapporter om upphittade lustgastuber har kommit från exempelvis Tranås, köping, Södertälje och Salem, men verkar ännu mer missbrukas i storstadsområden, enligt TT.

Media och drogförebyggare har uppmärksammat om ökad användning av lustgas. Och i somras hittades ofta tomma patroner i centrala Stockholm.

Ulf Guttormsson, CAN. Foto: Drugnews

– Kanske en storstadstrend. Personer åkte runt och sålde lustgas direkt till ungdomar utanför nöjesställen genom fylla på ballonger från gastuber. Och det syn ofta patroner till gräddsifoner i rännstenarna, säger Ulf Guttormsson, chef för avdelningen Analys och metod, på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, till Drugnews.

I en tilläggsfråga i den årliga undersökningen om skolelevers drogvanor som CAN gör, så fick i år elever även svara på om de använt lustgas. Hela undersökningen redovisas först i december, men har nu släppts vad gäller lustgas-bruket.

Bland eleverna i årskurs nio på grundskolan uppgav sex procent att de provat lustgas någon gång och bland gymnasielever i årskurs två svarade 17 procent att de provat. Eftersom frågan inte ställts tidigare är det svårt att jämföra om användning ökat bland unga.
– Men som jämförelse kan man säga att det var lika vanligt som att ha provat cannabis i de här åldrarna. Det är ofta samma elever som använder lustgas som rusmedel som tidigare även prövat andra preparat, såsom alkohol, narkotika och tobak, säger Ulf Guttormsson.

Enligt enkäten så finns inga skillnader mellan könen om lustgasbruket, men däremot verkar det vara betydligt vanligare i storstadskommuner jämfört med övriga landet. CAN ska fortsätta följa utvecklingen av lustgas-bruket bland elever i enkäter framöver.

• Lustgas är en färglös gas med kemiska namnet dikväveoxid (N2O) och har en söt smak. Den används främst för smärtlindring vid förlossningar och operationer och även inom tandvården. Lustgas är en slags hallucinogen och vid felaktig användning kan syrebrist uppstå, som kan leda till balansproblem, medvetslöshet, hjärtrubbningar och hjärnskador, enligt läkare och Giftinformationscentralen. Även plötsliga dödsfall har inträffat.

Idag finns ingen större försäljningsbegränsning och åldersgräns kring lustgas, som säljs mycket via appar och på internet – ofta till reapris vid storköp. Lustgas är inte narkotikaklassad eller förbjuden att sälja för privat bruk, men regeringen uppgav i somras att man vill utreda införande av en åldersgräns.

Annonser