Liberalare narkotikapolitik liberalt vallöfte

Brukarrum, utredning av avkriminalisering, och mer förebyggande insatser är några av det förslag som finns med när Anna Starbrink (L) presenterar en ”liberal nationell reformagenda” i narkotikapolitiken.

Anna Starbrink, som är en av liberalernas toppkandidater till riksdagen, presenterar förslagen i ett pressmeddelande där hon framhåller att svenska narkotikapolitik behöver utvecklas i en mer liberal riktning. Hon är idag hälso- och sjukvårdsregionråd i Region Stockholm, men kommer att lämna regionpolitiken och kandiderar till riksdagen där hon står på en klart valbar plats.

– Människor far illa i sitt beroende. Alltför många dör i misär, men reformtempot i svensk narkotikapolitik är allt för lågt. Därför presenterar vi nu en agenda för en modern narkotikapolitik för Sverige, säger Anna Starbrink.

Brukarrum för injicerande droganvändare är ett av förslagen. Syftet är att ge dem en trygg plats för att injicera. Sedan landsmötet 2019 är Liberalerna positiva till att regioner inför brukarrum på prov för att sjukvården och forskare ska få chans att utvärdera dess effekter.

Det är också en fråga som Liberalerna kommer att driva även om de tilltänkta samarbetspartnerna Moderaterna och Sverigedemokraterna är motståndare.

Förslaget innehåller också att beroendevården i sin helhet överförs till sjukvården från socialtjänsten, att läkemedel som kan häva en överdos, så som naloxon, är en livräddande insats och ska finnas väl spritt i miljöer där de kan komma till användning för att rädda liv och att det ska vara enkelt för barn att söka vård även utan föräldrars medgivande.

Anna Starbrink lyfter också fram att avkriminalisering av bruk och innehav för eget bruk bör utredas. På Liberalernas hemsida står att all hantering av narkotika (utom medicinsk) ska vara olaglig. Den delen återfinns inte i Starbrinks pressmeddelande. Starbrinks pressekreterare säger till Drugnews att landsmötet beslutat att utreda avkriminalisering av narkotika.

En motion med yrkandet om en utredning av avkriminalisering avslogs vid senaste landsmötet. I ett svar till CAN:s tidning Alkohol & Narkotika säger partiet att de fortsatt står ” bakom att narkotikabruk och innehav för eget bruk ska vara kriminaliserat, men anser det rimligt att även effekterna av detta ingår när utredningen som regeringen tillsatt nu har fått i uppdrag att göra en utvärdering”.

Annonser