Lagförslag i senaten om avkriminalisering av cannabis

Demokraterna i senaten har lagt fram ett förslag som skulle avkriminalisera cannabis på den federala nivån i USA. Förslaget beräknas dock inte gå igenom då det inte bedöms samla en tillräcklig majoritet.

Lagförslaget lades fram av ledaren för Demokraterna i senaten, Chuck Schumer, och de båda senatorerna Ron Wyden och Cory Booker, alla tre demokrater.

Chuck Schumer
Chuck Schumer

– En majoritet av amerikanerna stödjer nu legalisering av cannabis och kongressen

måste agera genom att upphöra med decennier av överkriminalisering. Det är dags att avsluta det federal förbudet för cannabis, sa Schumer i ett pressmeddelande.

Lagförslaget innebär att cannabis inte längre skulle vara förbjudet i federal lagstiftning. Det skulle också innebära att nya skatter på cannabis och även annan reglering, ungefär som för alkohol och tobak. Förslaget innebär också att de som dömts på federal nivå för icke-våldsamma cannabisbrott automatiskt får dessa domar upphävda.

Det skulle dock även i fortsättningen vara möjligt för delstaterna att ha egna lagar kring cannabis. En av de stora vinsterna för den växande cannabisindustrin är att det med ett slopat förbud på federal nivå skulle bli betydligt enklare att hantera branschens finanser. Idag kan sådant som bankkontakter vara en stor svårighet för företagen, eftersom det finns ett federalt förbud.

Lagförslaget ser dock inte ut att gå igenom. För det behövs i praktiken 60 röster i senaten, och Demokraterna har idag 50. Det är inte heller säkert att alla av dem skulle stödja förslaget.

När en liknande lag lades fram i kongressen andra kammare, Representanthuset, i april fick den stöd av en knapp majoritet, 220 röster för och 204 röster emot.

Fotnot: Sammanfattning av lagförslaget finns här (pdf):

 

 

Annonser