Små mängder alkohol kan påverka hjärnfunktion

Redan vid måttlig alkoholkonsumtion kan hjärnan skadas och detta kan bero på förhöjda halter av järn i hjärnan, enligt en ny brittisk studie.

I den brittiska studien, som refereras i Dagens Nyheter, har forskarna  studerat halterna av järn i bland annat hjärnan och om det finns ett samband mellan dessa och alkoholkonsumtion. Tidigare har man sett att det finns ett koppling mellan järn som lagras i lika delar av hjärnan och sjukdomar som Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

Redan vid en uppgiven konsumtion motsvarande knappt fem glas vin per vecka (56 gram alkohol), syntes markörer för ökad järnnivå i hjärnan. De som hade förhöjda järnhalter presteras sedan sämre i minnes- och motoriktesterna.

Professor Sven Andréasson, som är överläkare vid Beroendecentrum i Stockholm, beskriver studien som välgjord och säger till Dagens Nyheter att det är första gången som en studie visat att en så pass måttlig konsumtion kan påverka hjärnan.

– Risken att få sämre minne vid måttligt drickande är ganska låg, men inte noll. Särskilt äldre människor bör vara försiktiga med alkohol, då riskerna ökar med ålder, säger Sven Andréasson.

Fotnot: Studien Associations between moderate alcohol consumption, brain iron, and cognition in UK Biobank participants: Observational and mendelian randomization analyses är publicerad i PLOS Medicine.

 

Annonser