Bättre beroendesamtal med avatar?

Är det lättare att tala med en avatar om beroende och kommer man kunna avgöra om någon är påverkad av droger genom pupillogram som lär sig med artificiell intelligens? Det och mycket annat diskuterades på Uppsala universitets seminarium om AI och beroendevården.

Sara Lindholm, chef på Ersta sjukhus, lyfte framför allt fram behovet av att använda Artificiell intelligens i vården och genom bland annat kunna avläsa provsvar på distans kunna få en bättre fungerande beroendevård.

– AI kan användas för preventiva åtgärder för att förutspå återfall, sa Sara Lindholm.
Hon trodde också att det kunde vara enklare att ta kontakt med vården om det kan ske på distans. Inte minst för dem som är fullt fungerande i samhället, kan det göra att tröskeln för att söka vård blir lägre.

En som var inne på liknande tankar var från Katarina Gospic, forskare från Karolinska Institutet. Hon menade att det kunde vara enklare att tala med en avatar och ännu mer så om det är AI som står bakom, istället för en människa som kan uppfattas som dömande.

Fred Nyberg, Professor emeritus, Uppsala universitet, berättade om hur det redan idag är vanligt att digital teknik används för att minska avståndet mellan den som är beroende och vårdgivaren.

Fred Nyberg
Prof Fred Nyberg

Fred Nyberg, berättade att med en app med alkoholmätare som går till vårdgivaren kan ha en kontinuerlig kontakt.

– Om det inte kommer en rapport kan man direkt gripa in och undvika ett återfall, sa Fred Nyberg.
När det gäller droger finns ännu inte samma metod, men det pågår en utveckling där man använder sig av drogernas påverkan på pupillerna för att avgör om någon är drogpåverkad eller inte.

Dessa metoder kräver ett aktivt införande av data till exempel genom ett utandningsprov, men Katarina Gospic såg också en potential att använd den data vi genererar varje dag när vi använder eller inte använder våra digitala verktyg.

– Finns det sätt att använda passivt insamlade data för att förutsägbar återfall, undrade Katarina Gospic och exemplifierade med att en person kanske ändrar sitt beteende på Facebook innan ett återfall.

Annonser