Läkarorganisation varnar för cannabisskador

KANSAS CITY. ”Lär av historiska misstag – hur tobakens hälsorisker doldes i det längsta, upprepa dem inte med marijuana”. En ny organisation, IASIC, med internationella experter och läkare har bildats för att sprida vetenskapliga fakta om cannabis och motverka negativa effekter för folkhälsan av kommersialisering av drogen.

International Academy on the Science and Impact of Cannabis (IASIC) bildades i maj ifjol och är en läkardriven organisation, som vill utbilda och sprida vetenskapliga och medicinska bevis om marijuana och dess hälsorisker.[i]

I en artikel publicerad i Missouri Medicine[ii] varnar IASIC:s styrelseordförande och president Eric A. Voth för fler cannabisskador till följd av marijuanaindustrins lobbyarbete.

Prof Eric A. Voth leder organisationen. Foto: IASIC

Voth är professor i internmedicin vid University of Kansas läkarutbildning och har varit rådgivare i hälsofrågor åt presidenterna Reagan, Clinton, Georg Bush den äldre och den yngre samt Obama. Som beroende- och smärtspecialist har Voth 36 års erfarenhet i yrket.

I artikeln skriver han att cannabispropagandan på 1970-talet mest handlade om att få bort de orättvisa fängelsestraffen på grund av marijuana. De drabbade oftast den fattiga delen av befolkningen.

Idag har cannabisindustrin (ibland kallad ”Big Marijuana”) i USA betydligt större resurser och satsar kraftfullt på marknadsföring av cannabis för både rekreation och medicin. Inte minst genom att kringgå de regler som det amerikanska läkemedelsverket FDA har satt upp för att alla läkemedel ska vara säkra och effektiva.  Hittills finns bara ett fåtal produkter framrenade ur cannabisplantan som är godkända, och detta för ett begränsat användningsområde under kort tid.

Långtidsuppföljningar av dessa cannabisbaserade läkemedel saknas, påpekar Eric A. Voth i sin artikel. ”Medicinsk marijuana”, som alltså inte är godkänd av FDA, säljs ändå över disk i över 30 delstater trots att den har ”minimalt bevisade medicinska egenskaper”, enligt Voth och IASIC.

Faktablad om skadeverkningar
I artikeln presenterar han ett kortfattat faktablad över cannabisens skadeverkningar. ”Dessa växande negativa effekter belastar ytterligare hälso- och sjukvårdens och resurserna för beroendevård i en utsträckning som vida överstiger skatteintäkterna.”

Han räknar upp följande risker och konsekvenser av cannabiskonsumtion som blivit allt tydligare;

  • ökat antal akutbesök på sjukhus, de flesta på grund av psykiatriska diagnoser,
  • psykossjukdomar, där våldsbeteende till följd av cannabisinducerad paranoia är ett ökat problem,
  • självmord, särskilt bland unga
  • hjärnans utveckling försämras
  • fosterpåverkan
  • dödligheten av opioider är högre i de delstater som legaliserat för nöjesbruk eller som medicin
  • fler trafikolyckor
  • högpotent cannabis (alltså hög halt av det rusgivande ämnet THC) ökar riskerna
  • kräksyndromet, Cannabis Hyperemesis Syndrome, CHS, har blivit vanligare


Vi måste lära av historien
Listan över skadeverkningar är inget nytt. Det nya är att delar av den amerikanska läkarkåren organiserar sig för att på medicinska grunder delta i cannabisdebatten.

Slutsatsen i Voths artikel är att vi måste lära oss av historien om tobak, där det också var kommersiella intressen som drev fram ökad konsumtion och där industrin i det längsta förnekade att cigaretter var skadligt för hälsan.

Voth avslutar artikeln:
”Vi måste snarast införa en smart folkhälsopolitik som följer vetenskapen, förebygger missbruk och minskar psykisk ohälsa, inklusive psykos, depression och självmord. Det är IASIC:s förhoppning att lagstiftare och väljare kommer att lyssna på vetenskapen och främja folkhälsan.”

• IASIC (International Academy on the Science and Impact of Cannabis) samlar internationella läkare och experter på cannabisområdet och ska vägledas av medicin och vetenskap för att ta fram information och underlag för beslutsfattare.

I expertrådet ingår bland andra beroendeläkaren Robert Du Pont, som tidigare varit drogtsar åt flera amerikanska presidenter, neurologen och forskaren Carsten Hjorthøj, Köpenhamn, Sir Robin Murray, professor i psykiatri, Kings College London, och professor Bertha Madras, Medical Harvard School.

• Fotnoter: [i] IASIC – Doctors Educating on Marijuana (iasic1.org)
[ii] Voth, Eric A. (2021). Physicians Warn Cannabis Can Cause Serious Health Hazards. Mo Med. 2021 May-Jun; 118(3): 203–205 – PMC (nih.gov)) Physicians Warn Cannabis Can Cause Serious Health Hazards – PMC (nih.gov)

Etiketter:

Annonser