Federalt cannabisförbud stoppar takodling i New York

NEW YORK Takodling av cannabis planeras på kommunala bostäder, samtidigt finns illegala marknader kvar i New York. I mars 2021 beslutade delstaten att legalisera cannabis. Förändringar sker nu på flera områden, men federala förbudet sinkar takodlingar.

Personer som tidigare dömts för marijuanarelaterade brott stryks från brottsregistret.

Drogtester av offentligt anställda och arbetssökande stoppas. Stadens myndigheter försöker också på olika sätt att betala tillbaka och be om ursäkt för att den förda narkotikapolitiken som haft rasistiska undertoner och drabbat färgade och minoriteter hårdare. ”Social justice” har varit och är ett viktigt argument för legalisering.

Som ett led i detta har New York beslutat att personer som tidigare dömts för marijuanarelaterade brott ska ha företräde att starta marijuanaföretag och butiker framför de etablerade cannabisföretagen.

Borgmästaren Eric Adams föreslår nu även att takodling av cannabis ska tillåtas på kommunala bostäder. Tanken är att det ska skapa arbetstillfällen för de boende.

Eric Adams, borgmästare New York

– Vi vill undersöka möjligheterna att kunna odla på hustaken på kommunala fastigheter, säger Eric Adams till Marijuana Business Daily.

Med det vill Eric Adams försäkra sig om är att de som drabbats av ”the war on drugs” ska vara de som i första hand drar nytta av legaliseringen.

Men de kommunala sociala bostäderna till hälften subventioneras av USA:s bostadsdepartement (Department of Housing and Urban Development), enligt vilken federal lag gäller. Och takodling av cannabis på statligt finansierade fastigheter är inte aktuellt. Först om kongressen inför federal legalisering kan Adams planer för takodling bli verklighet.

Fortfarande frodas också den illegala marknaden där försäljning från små stånd på gatan sker öppet. Målet är att hälften av alla licenser för att starta cannabis business ska ges till personer som tidigare dömts för marijuanabrott och en fond på 200 miljoner dollar ska skapas för att stödja dessa.

Problemet enligt myndigheterna är att dessa illegala små stånd drivs av samma personer som man vill ska starta legala cannabisföretag och driva nya butiker. Ett dilemma uppstår om och hur myndigheterna ska ingripa mot detta. Jurister pekar också på att det kan vara svårt att veta vilka intentioner dessa illegala försäljare har.
– Problemet är att veta vilken intention dessa (illegala) aktörer har, säger juristen Rob DiPisa till MjBiz.

Återstår att se om legal, billig och lättillgänglig cannabis gynnar tidigare dömda för marijuanabrott och socialt utsatta grupper eller om det blir en fattigdomsfälla och hälsorisk.

Etiketter:

Annonser