Alkoholfrågan inte bortglömd

Peter Allebeck, överläkare och professor i socialmedicin, har valts till ny ordförande för föreningen Alkoholpolitiskt Forum och efterträder alkoholläkaren Sven Andréasson. Före årsmötet berättade Folkhälsomyndighetens ledning om sitt alkoholarbete.

Alkoholpolitiskt Forum är en alkoholrestriktiv förening som bildades 1995 och vill främja debatt och opinionsbildning om alkoholfrågan och där samarbetar bl. a beslutsfattare, forskare och personer från civilsamhället för att minska alkoholskadorna.

Vid årsmötet i onsdags kväll kunde Sven Andréasson konstatera att trots pandemin så har föreningen haft en intensiv verksamhet med flera seminarier och deltagit i debatten. Men några upplever alkoholfrågan vara lite bortglömd.

– Med tanke på hur många som hittills avlidit i Sverige med covid-19 i kroppen, så är det ungefär lika många som de alkoholrelaterade dödsfallen under tre fyra år. Men det pågår hela tiden och för det finns ju inget vaccin, sa han.

Avgående Sven Andréasson har varit ordförande ett decennium i föreningen, men ska fortsätta i styrelsen. Föreningen har bland annat varit aktiv mot förslag om gårdsförsäljning, vill värna Systembolagets monopol och höga alkoholskatter för att minska alkoholskador.

Alkoholpolitiskt Forum ska bli mer aktiv på sociala medier och Andréasson efterlyser mer debatt om minipriser på alkohol som införts i några länder, varningstexter på dryckesförpackningar och nationellt kompetenscenter för förebyggande arbete.

Peter Allebeck har samarbetat mycket med Andréasson tidigare och ”känner starkt för de frågor som Sven tog upp”. Och han la till att motverka alkoholreklam som breder ut sig ”oanständigt” i medier,  hålla koll på gränshandeln med alkohol från lågskatteländer i EU som skjuter fart igen, tillsyn av alkoholserveringar och tala mer om lågriskkonsumtion istället för riskgränser på 9 till 14 glas per vecka. Det finns ingen säker nivå.
– Budskapet måste bli mer nyanserat, ju mindre alkohol desto bättre, sa han till Drugnews.

• Är alkoholfrågan så viktig idag när ungdomar dricker mindre och totalkonsumtionen sjunker?
– Jättebra att fler dricker mindre, men det finns ungdomar som dricker mer också, och de gamla dricker förhållandevis mer än tidigare generationer. Vi har att göra, svarade Peter Allebeck.

FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN medverkade enhefschef Marie Risbeck, avdelningschef Anna Bessö, och generaldirektör Karin Tegmark Wisell. Foto: Drugnews

Före årsmötet gästades föreningen av Folkhälsomyndigheten som under ledning av generaldirektör Karin Tegmark Wisell berättade om dess ökad roll på ANDTS-området.
– Vi ska se till folkhälsan som helhet, men alkohol kommer in i fler delar – främja hälsa och motverka skadligt bruk, sa hon.

Utmanar är bl. a att kommuner alltmer tillämpar alkohollagen olika, resurserna minskat till förebyggande arbete mot alkohol och avsaknad av sanktionsmöjligheter i sin tillsyn. Ett internationellt ramverk – som på tobaksområdet – hade underlättat arbetet på alkoholområdet, enligt FHM.

• Enligt en undersökning 2021 av FHM om svenskarnas alkoholvanor (16-84 år), så uppgav 15 procent att de hade en riskkonsumtion (kvinnor 12 proc. och män 18 proc.).

Annonser